Анализ структуры доходов социальных групп населения

20% - п'яту частину витрат, 50% - половину і т.д., цей розподіл має вигляд лінії - діагоналі квадрату зі сторонами від 0% до 100%. Нерівномірний розподіл характеризується кривою Лоренца (лінією фактичного розподілу), яка знаходиться тим далі від діагоналі квадрату, чим більше диференціація.

Коефіцієнт нерівності розподілу доходів (витрат) серед населення або концентрації доходів (витрат), індекс Джині відображає ступінь відхилення фактичного розподілу доходів (витрат) за чисельно рівними групами населення від лінії їх рівномірного розподілу.

В разі КG = 0 розподіл витрат між усіма групами населення рівний, а при КG =1 навпаки, тобто, коли всі витрати здійснює лише одна особа.

Розрахуємо КG за даними табл. 4 децильного розподілу населення за розміром середньодушових грошових витрат за формулою:

                               т                     т

КG  = 1 – 2 Σ xj cum yj + Σ xj yj,

                                          1                           1

де xj, частка населення в j-ій децильній групі, yj - частка витрат, сконцентрованих в j-ій децильній групі, cum yj - кумулятивна частка витрат, т - число децильних груп, що дорівнює 10.

Табл. 4

Номер децильної групи населення за розміром середньодушових грошових витрат

Частка населення в децильній групі xj

Частка в децильної групи в загальному розмірі грошових витрат yj

Розрахункові дані

cum y j

x j y j

x j cum y j

1

0,1

0,022

0,022

0,0022

0,0022

2

0,1

0,039

0,061

0,0039

0,0061

3

0,1

0,051

0,112

0,0051

0,0112

4

0,1

0,063

0,175

0,0063

0,0175

5

0,1

0,076

0,251

0,0076

0,0251

6

0,1

0,089

0,340

0,0089

0,0340

7

0,1

0,105

0,445

0,0105

0,0445

8

0,1

0,126

0,571

0,0126

0,0571

9

0,1

0,158

0,729

0,0158

0,0729

10

0,1

0,271

1,000

0,0271

1,0000

Разом

1,0

1,000

Х

0,1000

0,3703

КG = 1 – 2 • 0,3706 + 0,1 = 0,3588, що свідчить про помірну диференціацію витрат населення.

Чисельність домогосподарств (населення) з рівнем середньодушових доходів (витрат) на

Похожие работы