Анализ структуры доходов социальных групп населения

домо-господарствах міської та сільської місцевості, разів

Структура витрат у господарствах місцевості, %

Зрушення в структурі витрат в розрізі місце- вості, + п. п.

Міської

Сільської

Міської, d j

Сільської, d j

Продовольчі товари

312

195

1,6

68

67

1

Непродовольчі товари

69

60

1,2

15

21

- 6

Оплата послуг

81

35

2,3

17

12

5

У цілому

462

290

1,6

100

100

0

 Розглянемо розподіл населення України за розміром середньодушових грошових витрат на місяць (табл. 6).

Табл. 6

Середньодушові грошові витрати на місяць, грн.

Частка населення, % dj

Кумулятивна частка населення, % Sdj

xj

xj dj

До – 30

2

2

15

30

30 – 60

10

12

45

450

60 – 90

16

28

75

1200

90 – 120

17

45

105

1785

120 – 150

15

60

135

2025

150 – 180

11

71

165

1815

180 – 210

9

80

195

1755

210 – 240

5

85

225

1125

240 – 270

4

89

255

1020

270 – 300

4

93

285

1140

300 і більше

7

100

315

2205

Разом

100

Х

Х

14550

Середньодушові грошові витрати населення за місяць обчислюються за середньою арифметичною зваженою: 

Отже, в 2000 р. у середньому на душу населення витрачалось 145,5 грн. за місяць, що лише в 1,2 раза перевищувало існуючу межу малозабезпеченості (145,5 : 118,3) і на 46,1% нижче за прожитковий мінімум (270,1 грн.).

СТАНОВЛЕННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ

Якщо в економічній сфері головним

Похожие работы