Анализ структуры доходов социальных групп населения

його доходів. У динаміці ці показники відтворюють існуючі тенденції у стані людського капіталу країни. Очевидно, що соціальна сфера повинна бути адаптована до ринкових умов.

ПЕРЕЛІК ЗВЕРТАНЬ

  1. Закон України "Про прожитковий мінімум" від 15 липня 1999р. № 966-XIV.
  2. [6] [9]Стратегія подолання бідності: Указ Президента України від 15 серп. 2001 року № 637\2001.
  3. Політична Економія – За заг. ред. Г.А. Огаяна – К.; МАУП 2003.
  4. Політична Економія – О.О. Бєляєв, А.С. Бебело – К.; 2001.
  5. А.М. Єріна, О.К. Мазуренко, З.О.Пальян – Економічна Статистика Практикум. К.:2002 р.
  6. [10]Витрати і доходи домогосподарств України у 2000 році проаналізовані за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України.
  7. http://www.ukrstat.gov.ua
  8. http://www.niss.gov.ua/book/strateg2/chast%205
  9. http://www.regions.org/uaindex/phpdo.doc

Похожие работы