Анализ структуры доходов социальных групп населения

cellspacing="0" cellpadding="0">

Категорія домогоспо-

дарств

Середньодушові грошові доходи за місяць, грн.

Порівняння грошових доходів із стандартами, разів

Прожитковий мінімум

межею малозабезпече-ності

доходами, що дають право на допомогу

З дітьми

109,5

0,41

0,93

2,4

Без дітей

137,6

0,51

1,16

3,0

В цілому

120,7

0,45

1,02

2,6

 

Середньомісячні грошові доходи в розрахунку на душу населення по Україні складають 45% від встановленого прожиткового мінімуму (120,7 : 270,1). В домогосподарствах, які не мають дітей, середні грошові доходи досягай половини розміру встановленого мінімуму. Доходи домогосподарств з дітьми знаходяться навіть нижче за межу малозабезпеченості. Отже, в усіх обстежених категоріях домогосподарств доходи не дозволяють задовольнити основні життєві потреби.

У розрахунку на одне домогосподарство обчислюються середньомісячні грошові доходи та середньомісячні сукупні ресурси (діленням загальної суми сукупних ресурсів на кількість домогосподарств) в цілому та по окремих джерелах надходжень. Такі середні подаються по Україні в цілому, в розрізі видів поселень (міські та сільські), а по міській місцевості з поділом на великі та малі міста, а також в розрізі областей.

У таблиці 3 наведено склад середньомісячних доходів домогосподарств України в розрізі видів поселення за 2000 рік

 Табл. 3

Ресурси домогосподарств

Вид поселення

Структура ресурсів, %

Великі міста

Малі міста

Сільська місцевість

Великі міста

Малі міста

Сільська місцевість

Сукупні ресурси – всього, млн. грн. , у т. ч. :

2453

2055

2292

100,0

100,0

100,0

Грошові доходи

1841

1188

937

75,1

57,8

40,9

Натуральні надходження у вартісній оцінці

390

676

1184

15,9

32,9

51,7

Використані заощадження

222

191

171

9,0

9,3

7,4

Кількість домогоспо-

дарств, тис

6720

5450

5510

Х

Х

Х

 Структура сукупних ресурсів істотно відрізняється, особливо в домогосподарствах сільської місцевості та великих міст, де левову частку посідають грошові доходи і становлять 75,1% = (1841 : 2453) 100%. Натомість у селах більш як половину всіх ресурсів (51,7%) складають натуральні надходження у вартісній оцінці і, в першу чергу, вартість спожитої продукції від особистого підсобного господарства та самозаготівель. Ця стаття доходів є вагомою і в малих містах (32,9%), де в розрахунку на одне домогосподарство середньомісячна вартість натуральних надходжень становить 124 грн. =676000

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Похожие работы