Анализ структуры доходов социальных групп населения

: 5450, що майже вдвічі більше відповідного показника у великих містах (390000 : 6720 = 58 грн. ).

У сільських домогосподарствах середній розмір грошових доходів найменший і складає лише 170 гривень на місяць, середньомісячні сукупні ресурси тут найбільші (2292000 : 5510 = 416 грн. ) за рахунок натуральних надходжень.

Аналізується структура сукупних ресурсів і грошових доходів домогосподарств за окремими джерелами надходжень. Склад сукупних ресурсів та грошових доходів порівнюється в просторі (по окремих групах домогосподарств) і в часі. Інтенсивність зміни структури доходів за джерелами надходжень, оцінюється лінійним коефіцієнтом структурних зрушень ld:

                                                       m

                                                      Σ|dj1-dj0|

                                                ld=_1__________

                                                             m

де dj1, dj0 – частки окремого виду доходів у порівняних сукупностях ; т - число складових доходів.

Так, за даними табл. 3 середнє лінійне відхилення часток домогосподарств великих та малих міст становить ld = (|75 1 – 57,8| + |15,9 – 32,9| + |9,0 – 9,3|): 3 = 11. 5 п. п. , тобто структура сукупних ресурсів домогосподарств великих та малих міст відрізняється в середньому на 11,5 п

п.

Вивчається також динаміка середніх реальних (грошових та сукупних доходів, призначених пенсій) побудовою індексів.

Індекси середньомісячної реальної заробітної плати розраховуються за формулами: 

Iрз = Інз : Ір      або     Ірз = Інз • І1/р,

 

де Інз- індекс номінальної заробітної плати.

Також обчислюється індекс реального середнього розміру призначених місячних пенсій за схемою, аналогічною до Iрз.

Витрати населення та домогосподарства

Головною складовою грошових витрат є споживчі витративитрати домогосподарств (населення) на придбання продовольчих і непродовольчих товарів та оплату послуг, незалежно від місця здійснення витрат (організований чи неорганізований ринок, у приватних осіб). Сюди ж включаються витрати на продукти та товари для домашніх улюбленців (собак, котів, пташок тощо).

У розгорнутому вигляді споживчі витрати містять такі статті:

Продовольчі товари

харчові продукти, алкогольні напої, тютюнові вироби, харчування поза домом

Непродовольчі товари

одяг, тканини, взуття, меблі, килими, товари культурно-побутового призначення, предмети гігієни та медикаменти, транспортні засоби, запчастини та пальне

Оплата послуг

житлово-комунальні, побутові, транспорту та зв'язку, культури, відпочинку та спорту, медичні та санаторно-курортні, навчання та дошкільного виховання

Статистика вивчає розмір споживчих витрат і їх склад у цілому та в розрахунку на одне домогосподарство. Структура та співвідношення окремих складових споживчих витрат є показником матеріального добробуту населення та домогосподарств.

Переважання частки витрат на непродовольчі товари та оплату послуг є свідченням матеріального благополуччя. Розмір витрат є визначальним критерієм матеріального добробуту населення і домогосподарств, оскільки дає об'єктивнішу оцінку реальних доходів, у тому числі не декларованих.

Інформаційною базою є дані вибіркових обстежень умов життя, які враховують всі види витрат домогосподарств, за винятком тих, що пов'язані з підприємницькою та фермерською діяльністю, а також самозайнятістю.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Похожие работы