Анализ структуры доходов социальных групп населения

(домогосподарств) за рівнем їх грошових витрат використовуються перший та дев'ятий дециль і розраховуються за формулами:

                               т

                        0,1 Σ d jS D1 – 1                           0,1 • 100 – 2

D1 = x0 + h ——1——————— = 30 + 30 ———————— =54 грн. ,

                                       dD1                                             10 

де x0 та h - відповідно нижня межа та ширина децильного інтервалу, SD1 – 1 – кумулятивна частка (частота), що передує першому децильному інтервалу, dD1 – частка (частота) першого децильного інтервалу.

                              т

                      0,9 Σ d j – S D9 – 1                          0,9 • 100 – 89

D9 = x0 + h ——1—————— = 270 + 30 ———————— = 277,5 грн.

                                       dD9                                          94

 Таким чином, серед 10 % найменш забезпечених верств населення максимальні грошові витрати становили лише 54 грн. за місяць, а серед 10% найбільш забезпечених мінімальні витрати перевищували 277,5 грн. на місяць.

Значення D1 та D9 використовуються для розрахунку коефіцієнта децильної диференціації.  

                                 D9

                  VD  = ––– = 277,5 : 54 = 5,1,

                          D1

тобто мінімальні грошові витрати найбільш забезпечених верств населення у 5,1 раза перевищують максимальні витрати найменш забезпечених осіб

Медіанний рівень доходів (витрат) в розрахунку на одну особу рівень доходів (витрат), який знаходиться в середині варіаційного ряду населення, ранжованого за зростанням середньодушових показників доходів (витрат). Медіанним буде інтервал, кумулятивна частка якого перевищує половину обсягу сукупності, тобто                                                                        m

S d > 0,5 Σ dj.

За даними табл. 6 медіана грошових витрат населення становила:

                           m

                     0,5 Σ d jS me-1                                               0,5 • 100 – 45

М e= х0 + h ——1——————— = 120 + 30 ———————— = 130 грн,

                                    dте                                                 15

 

де х0 та h - відповідно нижня межа та ширина медіанного інтервалу, S me-1 – кумулятивна частка передмедіанного інтервалу, dте – частка медіанного інтервалу.

Таким чином, половина населення витрачала грошей у середньому до 130 грн. на місяць, що на 10% перевищувало межу малозабезпеченості (130 : 118,3) • 100- 100 = 10%.

Крива Лоренца - кумулятивний розподіл чисельності населення та відповідних цієї чисельності доходів (витрат). Таким чином, вона відображає співвідношення часток всіх доходів (витрат) та часток всіх їх отримувачів (всіх тих, хто робив витрати). Наприклад (по витратах): за умовою рівномірного розподілу витрат, тобто 10% населення роблять 10% всіх витрат,

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

Похожие работы