Аномалии положения и развития женских половых органов

План

План. 1

1. 1. Аномалії положення та розвитку жіночих статевих органів. 2

1. 2. Клінічна класифікація вроджених аномалій розвитку статевих органів /. Атрезія гімену. . 3

1. 3. Аномалії розвитку матки. . 4

1. 4. Інфантилізм. . . 6

Рекомендована література. 13


1. 1. Аномалії положення та розвитку жіночих статевих органів

Аномалії положення статевих органів посідають важливе місце в патології гені талій, як можлива причина безпліддя, втрати працездатності, різних ускладнень з боку внутрішніх органів, тому знання причин, методів діагностики і лікування неправильних положень жіночих статевих органів необхідні лікарю різного профілю в його практичній роботі. Не менш важливим для лікарів загального профілю є знання причин, клініки пошкоджень ЗСО, оскільки така патологія вимагає, нерідко, ургентної допомоги, в інших випадках - правильної діагностики та вибору методу лікування.

Аномалії розвитку жіночих статевих органів складають близько 4% від усіх вад розвитку. До аномалій жіночих статевих органів відносять вроджені порушення анатомічної будови геніталей у вигляді незавершеного органогенезу, відхилення величини, форми, пропорцій, симетрії, топографії, наявності утворень, не характерних жіночому організму в постнатальному періоді. До аномалій розвитку можна віднести і затримку розвитку правильно сформованих (в антенатальному періоді) статевих органів, яка спостерігається при інфантилізмі. Враховуючи, що вказана патологія є причиною розвитку чималої кількості гінекологічної патології (непліддя, порушення менструального циклу та ін. ), тому знання етіології, клініки, діагностики даної патології є необхідним для студентів, що вивчають гінекологію.

Виділяють 3 групи причин, які призводять до вад внутрішньоутробного розвитку: спадкові, екзогенні та мультифакторні

Виникнення вад розвитку геніталій відбувається у критичні періоди внутрішньоутробного розвитку. В основі лежить відсутність злиття каудальних відділів парамезонефральних (мюлерових) ходів, відхилення в перетвореннях урогенітального синусу, а також патологічний перебігу органогенезу гонад. Оскільки пошкоджуючий фактор діє не тільки на закладки статевих органів, але і на інші закладки одночасно, то з вадами розвитку геніталій в 40-50% спостерігаються аномалії розвитку сечової системи, кишківника (атрезія заднього проходу), кісток (вроджений сколіоз), а також вроджені вади серця та ін.

Для розуміння форм аномалій розвитку застосовують певну термінологію до основних типів порушень:

Агенезія - відсутність органу або його зачатка; Аплазія - відсутність частини органу;

Атрезія - недорозвиток, який виник вторинно, внаслідок запального процесу, перенесеного внутрішньоутробно.

Гетеротопія - наявність клітин, групи клітин або тканин в іншому органі, де вони в нормі відсутні.

Гіперплазія - розростання органу за рахунок збільшення кількості і об'єму клітин.

Гіпоплазія - недорозвиток і недосконале утворення органу.

Стеноз - звуження каналу або отвору.

Ектопія - зміщення органу, або розвиток його в тих місцях, де він не повинен знаходитися.

1. 2. Клінічна класифікація вроджених аномалій розвитку статевих органів /. Атрезія гімену.

II. Вади з повною затримкою менструальної крові. А) при функціонуючій матці: 1 . атрезія гімену. 2. загіменальна перегородка. 3. поперечна перегородка піхви.

4. аплазія частини, або всієї піхви.

Б) при функціонуючій гіпопластичній матці: аплазія частини або всієї піхви.

///. Вади розвитку з односторонньою затримкою менструальної крові:

1. додаткова замкнута піхва

  1. додатковий замкнутий ріг матки

/У. Вади розвитку без затримки виділення менструальної крові:

1 . повна і неповна внутрішньоматкова перегородка

  1. дві матки.
  2. однорога матка,
1 2 3 4 5