Антисциентизм в современной западной философии (неокантианством, экзистенциализм, персонализм)

і уся дійсність світу. Вона примушує мати абсолютне довір'я до науки і беззаперечно підкорятися її авторитету, втіленому в представниках соціальних інстанцій". Претензії науки безмежні, там, де філософ замислюється, учений здійснює. Наступна оцінка цієї дії, проте, може виявитися дуже негативною як з боку самої науки, так і суспільства, вимушеного потім долати "роботу, зроблену за диявола". В результаті, займаючи в якомусь сенсі лідируюче положення у рамках загальнолюдської культури, беручи на себе невластиві нею функції по виробленню життєвих орієнтирів для людини і людства, наука кінець кінцем "не може дати ніяких цілей для життя. Вона не виставляє жодної загальнозначущої цінності".

Таким чином, філософія не має на меті пізнати щось як кінцеве, тобто остаточно і назавжди. У філософії важливішою виступає мета особистої впевненості в проблемі, в тій або іншій ситуації, в особистому бажанні людини поміркувати над нею. Наука завжди спрямована на предмет. Це її стихія, і їй немає тут рівних. Стихія філософії - це буття і місце людини в нім, і тут наука безсила. Це не означає, що необхідно відмовитися від наук, немає, більше того, філософія повинна спиратися на них, але завжди усвідомлюючи їх принципову обмеженість. Філософія націлена на пошук і реалізується як завжди незавершений процес. Особливістю філософії є також і відсутність необхідності доводити свою правоту для іншого. Якщо науки борються за істину, то філософія відкривається лише тому, хто цього хоче сам, вона байдужа до тих, що її слухають і розуміють.

Людина як би відчуває, що існує світ надпредметнений

У людині "прокидається філософ", який починає залучатися до таємниць надпредметного світу, розшифровувавши сенс і значення його шифрів. Провідна роль при цьому належить не розуму, а фантазії, інтерпретації символів надпредметного світу.

Людина відчуває свою слабкість і безсилля перед об'єктивними і необхідними законами природи і суспільства, і одночасно він відчуває свою залежність від випадковості, яка увесь час ставить його в різні життєві ситуації. Причому змінюваність таких ситуацій біс. кінцева, і одних тільки знань виявляються занадто мало для їх подолання. Більше того, люди можуть виявитися в особливих ситуаціях, де вони найбільшою мірою проявляються як особи, в ситуаціях, "з яких ми не можемо вийти, змінити які ми не в силах". Це етап подолання "пограничних ситуацій", найбільш важливий для самосвідомості людини. Усвідомлення їх є головним джерелом філософії, пише К. Ясперс. У буденному житті людина "забуває", наприклад, що він смертей і що його життя кінцеве, що він може бути винним і нести внутрішню відповідальність за свої вчинки. Людина легко виходить з перипетій буденного життя, відкидаючи такого роду роздуми убік. Лише у пограничній ситуації, коли питання його існування ставиться в найбільш радикальній формі, людина стає самим собою, вимушений прямо вибирати між добром і злом, життям і смертю, вірою і розумом і так далі. Наука ж - це своєрідна спроба людей забезпечити себе перед необхідністю відповідати на подібного роду питання за рахунок освоєння предметного світу, оволодіння ім.

Виникає питання, а для чого тоді існує філософія, адже з її раціоналістичною установкою вона не може дати надію подібно до віри. Філософія, відповідає на це питання мислитель, "є подоланням світу, аналогом порятунку". Це інтелектуальний порятунок, порятунок усередині роздумів, усередині рефлексії над граничними підставами

1 2 3 4 5 6

Похожие работы