Антон Чехов

життєвого поштовху - смерті близьких, горя, нещастя, несподіваного драматичного іспиту.

На ранніх етапах творчого шляху він намагається створити роман, опанувати великою епічною формою. До цього посилено підштовхували його літературні друзі. Складалася інерція минулого етапу розвитку російської літератури: Толстой, Достоєвський, Щедрін усталили свою славу класичних письменників створенням великих епічних добутків. Але в літературі 80-х років жанр великого роману став долею другорядних письменників, а всієї значне починалося з розповіді або невеликий по обсязі повести. Саме тоді стала популярної фраза письменника: "Стислість - сестра таланта". Чехову не призначено було написати роман, але жанром, що синтезує всі мотиви його повістей і розповідей, стала "нова драма". Саме в ній найбільше повно реалізувалася чеховська концепція життя, особливе її відчуття і розуміння.

Чехов – драматург. Успіх Чехова - драматурга значною мірою був підготовлений поруч характерних рис його художнього методу, що у своєму логічному розвитку й означали граничне зближення оповідальної творчості з драматургічним.

Глибоке знання театру, прагнення сприяти його подальшому розвиткові в дусі кращих традицій російського сценічного реалізму, з одного боку, характерні риси його художнього методу - з іншого боку, і з'явилися тим творчим надбанням письменника, що не тільки забезпечило успіх перших серйозних кроків Чехов-драматурга, але і визначило загальний напрямок його новаторських шукань. Чеховські драми пронизує атмосфера загального неблагополуччя. У них немає щасливих людей. Героям їх, як правило, не везе ні у великому, ні в малому: усі вони тією чи іншою мірою виявляються невдахами. У " Чайку", наприклад. П'ять історій невдалої любові, у "Вишневому саду" Епиходов з його нещастями - уособлення загальної нескладності життя, від якого страждають усі герої

На перший погляд, драматургія Чехова являє собою якийсь історичний парадокс. І справді, у 90 - 900-і роки, у період настання нового суспільного підйому, коли в суспільстві назрівало передчуття "здорової і сильної " бури, Чехов створює п'єси, у яких відсутні яскраві героїчні характери, сильні людські пристрасті, а люди втрачають інтерес до взаємних зіткнень, до послідовної і безкомпромісної боротьби. Виникає питання: чи зв'язане взагалі драматургія Чехова з цим бурхливим, стрімким часом, у нього чи занурені її історичні корені?

Відомий знавець драматургії Чехова М. Н. Строева так відповідає на це питання. " Драма Чехова виражає характерні риси, що починається на рубежі століть у Росії суспільного пробудження. По-перше, це пробудження стає масовим і втягує в себе самі широкі шари російського суспільства. Невдоволення існуючим життям охоплює всю інтелігенцію від столиць до провінційних глибин. По-друге, це невдоволення виявляється в схованому і глухому шумуванні, що ще не усвідомлює ні чітких форм. Ні ясних шляхів боротьби. Проте відбувається неухильне наростання, згущення цього невдоволення. Воно збирається, зрить, хоча до грози ще далеко. По-третє, у нову епоху істотно змінюється саме розуміння героїчного: на зміну героїзмові одинаків йде невдоволення усіх. Визвольні пориви стають надбанням не тільки яскравих, виняткових особистостей, але і кожної розсудливої людини. По-четверте, незадоволеність своїм існуванням ці люди починають відчувати не тільки у виняткових випадках, а щогодини і щомиті, у самого буден життя. "

Саме на цих суспільних дріжджах, на новому історичному ґрунті і виростає "нова чеховська драма" зі своїми особливостями поетики, що порушують канони класичній росіянці і західноєвропейській драмі.

Новий вид

1 2 3