Ароматические углеводороды

style="font-size: При окисненні толуену атомами Оксигену утворюється бензойна кислота і вода. Реакція відбувається за наявності розчину KMnO4 (перманганат калію), що виступає каталізатором. При реакції відбувається обезбарвлення перманганату калію (якісна реакція).
  • Приєднання.
  • Гідрування (на прикладі бензолу):

C6H6 + 3 H2 → C6H12

При приєднанні до бензолу атомів водню утворюється циклогексан. Відбувається розірвання подвійних зв'язків (у формулі Кекуле). Реакція відбувається за наявності нікелевого каталізатора і підвищеної температури

 

  •  
  • Хлорування (на прикладі бензолу):

C6H6 + 3 Cl2 → C6H6Cl6

При приєднанні до бензолу атомів хлору утворюється гексахлорциклогексан (гексахлоран). Реакція відбувається лише за наявності світла.

Добування

Ароматичні вуглеводні синтезують за реакціями Фіттіга та Фріделя — Крафтса. В промисловості ароматичні вуглеводні спочатку добували з кам'яновугільної смоли; тепер їх добувають гол. чин. ароматизацією погонів нафти.

  • Реакція Зелінського (на прикладі бензолу):

C6H12 → C6H6 + 3 H2

Добування бензолу відбувається із циклогексану при його термічному розпаді за наявності каталізатора Платини чи Паладію до утворення бензолу і водню.

  • Тримеризація бензолу:

3 C2H2 → C6H6

При інтенсивному нагріванні (температура більше 1500°)і наявності каталізатора чистого Карбону 3 молекули ацетилену об'єднуються в одну молекулу бензолу.

 

Застосування

Ароматичні вуглеводні широко застосовують у виробництві барвників, пластичних мас, хіміко-фармацевтичних препаратів, вибухових речовин, синтетичних волокон, моторного палива тощо.

Література

  • Українська радянська енциклопедія. В 12-ти томах / За ред. М. Бажана. — 2-ге вид. — К.: Гол. редакція УРЕ, 1974-1985.
  • Чичибабин А. Е. Основные начала органической химии. Изд. 6, т. 2. М., 1958. (рос.)
  • Хомченко Г.П. "Посібник хімії для вступників до вузів". Видавництво "Вища школа", Київ, 1970. ст. 265-270.
  • Цветков Л.О. "органічна хімія 10 клас". Видавництво "Радянська школа", видання 15-те, Київ, 1983. ст. 63-73.
1 2

Похожие работы