Асинхронные двигатели

ВПЛ-30). При цьому фазна  напруга  обмотки стає в     разів менше, ніж при з'єднанні у трикутник. Пусковий момент зменшується пропорційно квадрату зміни напруги, тобто. в (  )2 = 3 рази. Пусковий струм у фазах обмотки зменшується в  ,  а в мережі  -   в   ()2 = 3 . Після того, як двигун починає обертатися зі швидкістю,  близькою  до номінальної, обмотку статора рубильником Р (мал.  9б) перемикають у трикутник.

Потрібно відзначити, що такий метод пуску можливий у тому випадку,  коли  напруга  мережі  Uм відповідає роботі двигуна, увімкненого на трикутник, та коли початковий момент опору обертанню двигуна значно менше номінального (практично двигун запускається вхолосту).

Пуск у хід двигунів з фазним ротором здійснюється за допомогою пускового реостата (див. мал.  5). Оскільки такі двигуни застосовуються  в  потужному електроприводі, більш детально цей метод пуску нами не розглядається.  

РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ТРИФАЗНИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ

Трифазні асинхронні двигуни звичайно застосовуються для приводів, які працюють з постійною швидкістю обертання. Але інколи вони застосовуються і для керованих електроприводів.

Швидкість обертання ротора, як відомо, визначається з  виразу 

Враховуючи, що швидкість обертання поля статора

,

маємо

.

Із цього виразу видно, що швидкість обертання  асинхронного двигуна можна регулювати зміненням частоти f1, числа пар полюсів p чи ковзанням s.

3найшов застосування в РЛС метод зміни швидкості обертання поля статора

Це здійснюється зміненням числа пар полюсів.

Асинхронний двигун, який допускає ступінчасту зміну  швидкості  обертання перемиканням обмоток на різне число полюсів, є багатошвидкісним. Найбільш широке застосування одержали двошвидкісні  асинхронні  двигуни.   Двошвидкісні двигуни виконуються  звичайно  з  одною обмоткою на статорі з перемиканням числа полюсів у відношенні 1:2. Ротор цих двигунів звичайно коротко замкнутий.

ОДНОФАЗНІ ТА ДВОФАЗНІ АСИНХРОННІ ДВИГУНИ 

Однофазні двигуни

 Живлення однофазних двигунів здійснюється від однофазної мережі змінного  струму.   Тому,  як відомо , на статорі вони мають однофазну робочу обмотку. Там же розміщується і допоміжна пускова  обмотка,  котра  підключається до мережі тільки на час пуску двигуна.

Однофазний асинхронний двигун може бути одержаний із трифазного,  якщо  одну фазу від'єднати від мережі, а дві, які лишилися, з'єднати  або  послідовно,  або  паралельно. При цьому потужність двигуна зменшується на 30 - 40%.

Розглянемо  роботу  однофазного двигуна при вимкнутій пусковій обмотці.

При підключені  двигуна  до  мережі  однофазного  струму (мал.  10) статорна обмотка створює пульсуюче магнітне поле з амплітудою Фм. Цей потік може бути розкладений на два потоки  ФA  та Фв, які обертаються в протилежні боки з постійною амплітудою, кожен з яких дорівнює Фм / 2 та обертається зі швидкістю. Індуковані в обмотці ротора двома полями статора, що обертаються, струми  створюють рівні та взаємно протилежні обертаючи моменти. Внаслідок чого результуючий момент, який обертається дорівнює нулю, і двигун  не може рушити з місця навіть при відсутності гальмівного моменту на валу.

Якщо  привести  ротор двигуна у рух в який-небудь бік, наприклад, за  годинниковою  стрілкою, то він буде обертатися та розвивати вращающий 

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы