Асинхронные двигатели

момент. Те поле, яке обертається в одному напрямку з ротором, є прямим, інше -зворотнім.

Пряме поле  ФA  індуковане в обмотці  ротора ЕРС  E2sA , під дією якої тече струм, що має частоту

      (2. 1. 8. 1)

де  sA - ковзання ротора відносно прямого поля ФA, визначаємо з виразу

     (2. 1. 8. 2)

Отже при частоті мережі f1 = 50 Гц частота струму в роторі від прямого поля складає

За відношенням до зворотного поля ФВ ротор буде мати відносну швидкість, яка дорівнює сумі швидкостей поля та ротора. Через це поле ФВ індукує  в  обмотці  ротора струм ЕРС E2sВ, під дією якої тече струм, що має частоту

                            (2. 1. 8. 3)

де  sВ - ковзання ротора відносно зворотного поля Фв, визначаємо з виразу

                            (2. 1. 8. 4)

він  звичайно  складає  1,98 - 1,92. Отже, частота струму у роторі від зворотного поля 

Індуктивний опір обмотки ротора від прямого поля - менший, а від зворотного - у багато разів більше його активного. Струм  ротора І2  від прямого  поля  майже  збігається  за  фазою  з ЕРС E2sА ( cos j2 » 0. 8 ), у той же  час  від зворотного   поля  він майже   реактивний

( cos j2 » 0. 1 )

Таким   чином,  момент,  створений  прямим  полем  та спрямований  у  бік  обертання   ротора,  згідно з мал.  6, буде позитивним (), а момент, створений зворотним полем, - гальмівним  ().

Крива  зміни  моменту MA   в функції ковзання має такий же характер, як і в трифазному асинхронному двигуні.   Момент  МВ і з збільшенням ковзання

( збільшенням частоти f ) буде зменшуватися.

Результуючий  момент

                     (2. 1. 8. 5) 

відображено на мал. 11.

Згідно з законами фізики, при s = 1  пусковий момент Мn = 0,  тобто двигун не може самостійно, при наявності на статорі тільки однієї однофазної обмотки, почати обертатися. Якщо ж привести  ротор двигуна в обертання в бік, протилежний початковому, тo моменти МА  та МB поміняються місцями, оскільки МB став би позитивним, а МА негативним. Цьому випадку відповідає ліва  частина мал.  11. Як видно з малюнка, напрямок обертання однофазного двигуна визначається напрямком, в якому ротор почав обертання.

Таким чином,  двигун з однією обмоткою на статорі при безпосередньому вмиканні в мережу має Мn = 0. Тому двигун повинен бути з додатковим пристосуванням для пуску, який давав би йому можливість запускатися не тільки вхолосту, але і при навантаженні.

Для створення пускового моменту на статорі однофазного  двигуна розміщують додаткову пускову обмотку,  яку  розташовують під кутом 90° до основної. При зсуві за фазою струму додаткової обмотки по відношенню до струму основної створюється магнітне поле, яке обертається ( у більшості еліптичне ), та виникає пусковий момент (створення магнітного поля описано нижче). Звичайно основна обмотка А (мал.  12) безпосередньо приєднується до мережі. Пускова (додаткова) обмотка  В  приєднується до мережі через ємність, котра

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы