Асинхронные двигатели

зсуває струм у  обмотці  на 90°. Такі однофазні двигуни, у яких у коло обмотки статора ввімкнена ємність, називаються конденсаторними.

Конденсаторні  двигуни потужністю до 1000 Вт виконуються з пусковою ємністю, з пусковою та робочою чи тільки з постійно ввімкнутою робочою ємністю.

Окрім однофазних конденсаторних двигунів існують двигуни з коротко замкненими витками та явно вираженими  полюсами. Ці двигуни відрізняються простотою конструкції. Статорна обмотка робиться у вигляді котушок, які надівають на нерухомі полюси. На кожному полюсі є паз, який ділить полюсний наконечник на дві нерівні частини. Менша частина полюсного наконечника екранується короткозамкнутим витком. Магнітний потік в екранованій ділянці полюса відстає по фазі від основного, внаслідок чого створюється еліптичне магнітне поле, яке обертається.

Двигуни з екранованим полюсом можуть довго знаходитись під напругою при загальмованому роторі та не боятися частих пусків й раптових зупинок.   Звичайно  такі  двигуни  виконуються   потужністю 0,5 - 30 Вт і використовуються у тому випадку, коли пусковий момент не перевищує 0,2 - 0,6 номінального (вентилятори, програвачі і т. п. ).  

Двофазні асинхронні двигуни

В якості   виконавчих   асинхронних   двигунів  у  системах автоматики,  зокрема  в  РЛС  і  АСУ, знайшли широке застосування двофазні   асинхронні   двигуни.    Ці   двигуни   призначені  для перетворення електричних сигналів у заданий поворот або обертання вала

  Найбільш  поширеними  стали двигуни малої потужності - від частки  Вт  до  100Вт.   Виконавчий  двигун  починає обертатися при подачі  сигналу  із  задаючого  пристрою,  а після припинення його повинен   одразу   зупинитися   без   застосування  гальмуючих пристроїв.   Такий  двигун  майже не працює в номінальному режимі, для  нього  характерні  постійна  зміна  швидкості,  часті пуски, реверси і зупинки.

До  виконавчих  двигунів  висуваються такі основні вимоги: стійкість   роботи,   лінійність   регулювальних   і   механічних характеристик,  мала  потужність  регулювання,  великий  пусковий момент,  відсутність  самоходу (двигуни повинні одразу зупинятися після  припинення  сигналу  управління),  зміна  в  широких межах швидкості обертання, швидкодія, надійність, мала вага і габарити. Всім  цим вимогам значною мірою відповідають двофазні асинхронні двигуни.   Крім  того,  основною  їхньою  позитивною якістю є простота конструкції і надійність у роботі.

Двофазні  асинхронні  двигуни  мають  на  статорі  дві окремі обмотки  (збудження та управління), які розміщені в просторі під прямим  кутом  і створюють два взаємно перпендикулярних магнітних потоки.   Ротор  машини  має  або  коротко замкнену обмотку, або на ньому відсутні обмотки [(порожнистий ротор) (мал. 7)].

Одна  з  обмоток  постійно  приєднана  до  напруги  мережі  і має  обмотку  збудження  ОЗ (мал. 13).   На  іншу обмотку подається сигнал  управління,  величина або фаза котрого визначає швидкість обертання двигуна. Її називають обмоткою управління ОУ.

 

Якщо  амплітуди  напруг  живлення однакові і зсунуті за фазою на 90°,  то  результуючий  потік, створений струмами, що течуть обома статорними обмотками, має постійну величину і обертається навколо вісі  ротора  зі  швидкістю,  яка  визначається  частотою  струмів статора  і  кількістю  пар  полюсів. Розглянемо  принцип утворення  в  двофазному  асинхронному двигуні (або в однофазному конденсаторному) магнітного поля, яке обертається.

Якщо вважати, що насиченість у магнітній системі відсутня, то змінні напруги Uз і Uу створять пропорційні їм пульсуючі магнітні потоки і вектор  результуючого

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы