Асинхронные двигатели

магнітного  потоку  обертається  з синхронною швидкістю, а кінець його  описує  коло  радіусом  Фо.  Таке  поле називається КРУГОВИМ ПОЛЕМ, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ.

Магнітне  поле  статора,  що обертається, перетинаючи обмотку ротора  (або  тіло порожнистого ротора), наводить у ній ЕРС, а відповідно  і струм 12. Взаємодія струму ротора з магнітним полем створює  обертальний  момент,  який  призводить  до  руху ротора. Швидкість обертання ротора n встановлюється меншою швидкості поля статора n1   і   такої   величини,  котра  відповідає  рівності гальмуючого і обертального моментів.

Якщо  змінити  фазу  однієї  з  напруг,  наприклад, Uу на 180 градусів,  то  фаза  Фу  також  зміниться на 180 градусів. Вектор результуючого магнітного потоку буде обертатися при цьому в інший бік.  Отже,  зміна  напрямку обертання двигуна легко здійснюється зміною  фази  однієї  з  напруг.  Практично це досягається зміною місць кінців однієї з обмоток.

Якщо  зменшити  за  амплітудою  напругу  управління  Uу  (або змінити  її  фазу),  то кінець вектора Ф результуючого магнітного потоку  вже  буде  описувати  еліпс.  У цьому випадку результуюче магнітне  поле під час обертання  не  залишається  постійним,  а змінюється   за  величиною.  Стає  змінною  і  миттєва  швидкість обертання вектора в межах обороту при незмінній середній.

Еліптичне   поле   створює  менший  обертальний  момент,  ніж кругове.  Кругове  поле  Ф1,  що  обертається в одному напрямку з еліптичним, називають прямим; інше поле Ф2 - зворотним.


1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы