Аудит интеллектуальной собственности

АУДИТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Створення результативної системи охорони інтелектуальної власності (ІВ) починається з проведення аудиту, тобто з виявлення об'єктів ІВ та подальшої перевірки їх захищеності.  

Українські компанії впродовж довгого часу не приділяли належну увагу економічної цінності нематеріальних активів. І наслідки не змусили довго чекати - більшість компаній, що володіють об'єктами ІВ, часто не мають юридичного захисту.  

Аудит інтелектуальної власності проводиться з метою:

  • виявлення та упорядкування інтелектуальної власності підприємства;
  • здійснення заходів щодо організації управлінського та бухгалтерського обліку інтелектуальної власності на підприємстві;
  • запровадження на підприємстві ефективного менеджменту інтелектуальної власності;
  • формування обґрунтованих фінансових планів щодо створення, використання та придбання інтелектуальної власності з метою формування портфеля інтелектуальної власності;
  • запровадження на підприємстві ефективного механізму економічного стимулювання творчої ініціативи його працівників.

Коли необхідно проводити аудит інтелектуальної власності? 

Є два випадки, при яких проводиться аудит ІВ: 

1. При загальному аудиті, який відбувається при купівлі нового підприємства або при об'єднанні юридичних осіб. У цьому випадку проводиться аналіз таких питань: 

• Юридичний статус та загальна структура об'єкта, що перевіряється, включаючи філії; 

• Наявність ліцензії; 

• Інтелектуальна власність та інші технології; 

• Присутність спірних моментів; 

• Система страхування.  

2. При цілеспрямованому аудиті, направленому на виявлення об'єктів ІВ та їх подальшої реєстрації в Укрпатенті.  

Що називається об'єктами інтелектуальної власності.  

Згідно з законодавством України охоронюваними об'єктами ІВ є: 

• літературні та художні твори; 

• комп'ютерні програми; 

• бази даних; 

• виконання; 

• фонограми, відеограми, передачі (програми),. . .

 

• наукові відкриття; 

• винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 

• топографія інтегральних мікросхем; 

• раціоналізаторські пропозиції; 

• сорта рослин, породи тварин; 

• комерційні найменування, торговельні марки, географічні зазначення; 

• комерційні таємниці.  

Як проводиться аудит.  

Аудит - це незалежний пошук об'єктів ІВ на підприємстві, і в ході його проведення: 

• Визначаються об'єкти ІВ: торговельні марки, фірмові найменування, етикетки і т. д. ; 

• Відбувається перевірка охороноспроможності виявлених об'єктів ІВ (наявність юридичних документів, ступінь захисту об'єктів ІВ); 

• Складається звіт з результатами аудиту та рекомендаціями щодо поліпшення охорони об'єктів ІВ.  

Аудит проводить патентний повірений компанії «IPSTYLE» - Марія Ортинська, що володіє багаторічною практикою реєстрації торгових знаків і захисту ІВ.  

Що дає проведення аудиту інтелектуальної власності патентним повіреним? 

Вартість компанії складається як з матеріальних активів, так і нематеріальних, які також є частиною статутного капіталу. Крім цього, виявлені об'єкти ІВ можуть виступати предметом угоди або використовуватися в якості застави. Якщо в ході проведення аудиту будуть виявлені незареєстровані об'єкти ІВ, патентний повірений, перш за все, зверне увагу компанії на важливість і необхідність реєстрації або патентування.  

Також перевіряються договори на придбання або використання програмного забезпечення. Це допомагає уникнути судових позовів від правовласників.  

Крім того, усе, що має цінність розробки та стратегії будуте зареєстроване і запатентоване, внаслідок чого конкуренти не зможуть ними скористатися.  

За результатами проведеного аудиту, у разі виявлення порушення прав об'єктів ІВ, патентний повірений розробить схему захисту в суді, а також забеспечить повний юридичний супровід.  

Як показує практика, аудит

1 2 3 4 5 6 7