Автобиография Резюме Приказ Приказы по личному составу Характеристика

План

Автобіографія. .  

Резюме.  

Наказ.  

Накази щодо особового складу. .  

Характеристика. .  


АвтобіографіЯ

Автобіографія — це документ, у якому особа власноручно у хронологічному порядку подає стислий опис свого життя та діяльності.

Незважаючи на довільний виклад тексту, обов'язково зазначаються від імені першої особи такі відомості:

 1. Назва документа.
 2. Прізвище, ім'я та ім'я по батькові теперішні та колишні, якщо були зміни (у Н. відмінку однини).
 3. Дата народження: число, місяць (літерами), рік.
 4. Місце народження: село, селище, місто (у Н. відмінку), район (у Р. відмінку), край, країна (якщо за межами України) (у Н. відмінку). Усі дані про місце народження пишуться так, як вони зазначені у свідоцтві про народження.
 5. Відомості про навчання: повне найменування навчальних закладів (як вони називалися на час навчання), назви спеціальностей, які отримали (за дипломом).
 6. Перебування на військовій службі, у місцях позбавлення волі та ін.
 7. Відомості про трудову діяльність (повне найменування місць роботи та посад).
 8. Нагороди, стягнення, заохочення.
 9. Відомості про громадську роботу.
 10. Короткі відомості про склад сім'ї (без займенників).

Якщо неодружені:

—     батько, мати (прізвище, ім'я та ім'я по батькові, рік народження, посада та місце роботи);

—     сестри, брати, якщо вони не мають своєї сім'ї (прізвище, ім'я та ім'я по батькові, рік народження, місце навчання, роботи, посада)

Якщо одружені:

—     дружина, чоловік (прізвище, ім'я та ім'я по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання);

—     діти (прізвище, ім'я та ім'я по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання).

 1. Повна домашня адреса, номер телефону.
 2. Дата укладання (ліворуч).
 3. Підпис укладача (праворуч).

Зразок:

Автобіографія

Я, Мотрич Олена Григорівна, народилася 24 лютого 1979 р. в м, Кременчук Полтавської обл.

З 1986 до 1996 р. навчалася в міській СШ № 7, 11 класів якої закінчила з відзнакою.

З 1996 р. — студентка соціологічного ф-ту Харківського державного університету, на 5-му курсі якого й навчаюся.

На громадських засадах очолюю редколегію факультетського часопису «СФ».

Склад сім'ї:

батько — Мотрич Григорій Вячеславович, 1949р. народж. , слюсар Кременчуцького АТП-01811;

мати — Левицька Людмила Євгенівна, 1955 р. народж. , домогосподарка.

Місце проживання; 61049, м. Харків-49, прав. Вишневий, 11, гурт. № 4, кімн. 904.

17. 06. 2002                                                                                                        (підпис) 

Існують: а) автобіографія-розповідь, яку укладають в описовій (довільній) формі; б) автобіографія-документ, у якій точно викладають основні факти; в) автобіографія-документ спеціального призначення, у якій детально викладаються факти життя та діяльності як укладача, так і його родичів. Наприклад, зазначається точний термін (день і місяць) навчання чи роботи; причини зміни місця навчання чи роботи; дівоче прізвище (матері, дружини, матері дружини), теперішнє місце перебування родичів; паспортні дані укладача тощо.

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные