Автоматизированные технологии в системе информационного обслуживания пользователей

нових інформаційних технологій дозволяє бібліотеці розширити сферу послуг. Разом із традиційними бібліотечними послугами, бібліотека має можливість надавати сервісні послуги: відправлення або приймання повідомлень електронною поштою; користування послугами Інтернет; пошук інформації у всесвітній електронній мережі на замовлення; запис інформації на дискету; друк на принтері; комп'ютерний переклад тексту; сканування; копіювання.

Насамперед це дає бібліотеці можливість розширити доступ фахівцям до науково-технічної інформації, використовуючи сторонні ресурси. У цілому, використання сучасних технологій в обслуговуванні користувачів не тільки підвищує ефективність використання ресурсів бібліотеки і полегшує шлях користувача до інформації, надає престиж, привабливість бібліотеці. Автоматизація бібліотечних процесів вимагає змін не тільки в технології, але й у змістовних аспектах бібліотечної роботи. Змінюються позиція бібліотеки і її активність у взаєминах з читачами, переглядаються вимоги до бібліотечного сервісу, індивідуальним формам інформаційного забезпечення

і, як наслідок, показникам якості професійної роботи [35, с. 35].

Впровадження автоматизації в бібліотеках має три рухомі сили:

•        Державна політика, спрямована на інформатизацію суспільства.

•        Користувачі, які вимагають більш повної та якісної інформації. Сучасна бібліотека, яка прагне задовольнити ці потреби, не може існувати лише за рахунок власного інформаційного потенціалу, тому виникає потреба взаємодії у створенні і використанні загальних інформаційних ресурсів.

•        Внутрішні причини: збільшення інформаційного потоку, трудомісткість ручної обробки. Бібліотекам необхідне швидке забезпечення інформацією споживача, тому що з часом велика кількість інформації втрачає свою актуальність.

Професор Я

Л. Шрайберг сказав: «Автоматизація бібліотечно-інформаційної діяльності — це прояв не лише сучасного науково-технічного розвитку, а й соціального прогресу коли забезпечується не лише своєчасний й швидкий доступ користувачів до інформації та першоджерел, але в цілому створюються умови для реалізації одного з головних принципів відкритого суспільства — принципу загальної доступності інформації та публікацій» [47, c. 57].

         Обслуговування користувачів, яке використовує інформаційні технології, суттєво відрізняється від традиційного:

         - користувачу стають доступні світові інформаційні ресурси;

         - традиційне обслуговування вимагає, щоб користувач безпосередньо прийшов до бібліотеки, а нове обслуговування – саме приходить до користувача ( в дім, на службу ), тобто створюються індивідуальні умови використання інформації;

          - традиційне обслуговування орієнтує користувача головним чином на документи, а нове – також на тексти ( розкриваючи їх, надаючи концептографічну, кон'юнктурну інформацію);

         - збільшуються категорії віддалених від бібліотеки користувачів – "віртуальні користувачі", характерною особливістю яких є висока інформаційна культура.

         Центр уваги переноситься з кількісних показників на якісні, як головні критерії оцінки роботи бібліотеки: це і етика взаємовідносин бібліотекаря і читача, високий професіоналізм персоналу, повнота і оперативність задоволення читацьких запитів, розширення додаткових бібліотечних послуг з метою забезпечення комфортного обслуговування.

         Отже, з впровадження автоматизованих технологій в реалії сучасної бібліотеки ввійшли такі інноваційні послуги для користувачів як:

         1. Можливість для користувача знаходити бажану інформацію з

найбільшою повнотою і точністю при найменших затратах зусиль і часу у всьому інформаційному просторі;

          2. Можливість швидко і ефективно робити пошук по різноманітним пошуковим елементам в електронному каталозі. Електронний каталог як головний атрибут автоматизації вносить в систему обслуговування не тільки високу інформативність, ефективність пошуку інформації, але й оперативне надання необхідної документальної інформації. Обсяг введеної інформації в електронний каталог бібліотеки вже зараз дозволяє якісно обслуговувати читачів та виконувати швидкий як тематичний пошук, так і за іншими параметрами : автор, назва, УДК, рік видання та ін. ;

         3. Можливість визначити місцезнаходження видання;

         4. Швидка технологія отримання видання із фондів читальних

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы