Автоматизированные технологии в системе информационного обслуживания пользователей

відповідей. Користувач може задати відповідь з будь-якого місця, де є доступ до Інтернету, та отримати відповідь у зазначений період часу. Віртуальна довідково-інформаційна служба надає можливість ознайомитися з ресурсами як конкретної бібліотеки, так і інших інформаційних установ. Ресурси, що використовуються при виконанні довідок (адресних, уточнюючих, тематичних та фактографічних) можуть бути мережевими – БД, ЕК та паперовими – каталоги, картотеки, видання довідково-бібліографічного фонду (ДБФ). Відповіді зберігаються в архіві виконаних довідок, що являють собою БД. Пошук у БД здійснюється за ключовими словами або комбінації ключових слів як запитів, так і відповідей.

         Чат-обслуговування характеризується безпосереднім спілкуванням в режимі реального часу віддаленого користувача з бібліографом за допомогою текстових повідомлень та спільним зверненням до віддалених ресурсів. Технологічною основою чат-обслуговування є спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє керувати двостороннім діалогом між бібліографом та віддаленим користувачем [27, с. ].

         Одним із видів АТ інформаційного обслуговування і найбільш ефективним засобом комунікації в Інтернеті є електронна пошта. Лист, відісланий через Інтернет, вже через декілька хвилин приходить до адресата на іншому кінці планети, що є одним з основних переваг електронної пошти перед звичайною. Використання електронної пошти для обміну інформацією між людьми корінним образом змінює як технології і методи ведення справ, так і сам спосіб мислення людей. Можливості по підвищенню ефективності інформаційного обслуговування користувачів, що відкриваються в результаті переходу до обміну електронними документами і повідомленнями важко переоцінити. За оцінками провідних аналітиків світової комп'ютерної індустрії саме повсякденне застосування електронної пошти у сучасній організації повинно бути наступним кроком після об'єднання комп'ютерів у мережі [22, с. 22]

         Електронний журнал є найпривабливішою для Інтернет-користувачів формою отримання інформації.

         ICQ також є дуже швидким та зручним видом зв'язку та спілкування через інтернет. ICQ – це програма для обміну повідомленнями у реальному часі. Останні інтегровані версії програми ICQ можуть містити в собі функції IP-телефонії, а також електронної пошти, що робить програму ще більш універсальною. Вираз – "майбутнє за цифровими технологіями" відноситься і до цієї програми.

         Сьогодні інтенсивно розвивається факсимільний зв’язок, який забезпечує метод передачі на віддаль графічної та букво-цифрової інформації, а також рукописних повідомлень з відтворенням на приймачі в формі, аналогічній переданій. Типовий факсимільний апарат містить телефон, пристрій зчитування та відтворення зображення, та ряд додаткових пристроїв. В багатьох випадках використовується факс-модем, який дозволяє передати функції факсу комп’ютеру. Програмна підтримка факс-модему звичайно передбачає з’єднання та набір заданого номеру абонента, архівування повідомлень, створення каталогів, розсилка по списку адресатів, відправлення в заданий час, автовідповідь. Отже, використання факсимільного зв’язку для передавання інформації в документальному вигляді уявляється найбільш раціональним підходом.

         Електронні бібліотеки – відносно новий засіб організації електронних інформаційних ресурсів та надання інформаційних послуг користувачам, незалежно від їх місцезнаходження. Електронна (цифрова) бібліотека – це бібліотека, в якій усі матеріали зберігаються в цифровому форматі та доступні для роботи на комп’ютері. Вона включає в себе не тільки текстові матеріали в електронному вигляді, але й переведені в електронну форму зображення скульптур, картин, моделей та будь-яких інших експонатів, які раніше представлялися лише в музеях. Технології імітаційного та 3D

моделювання дозволяють перевести в електронну форму будь-який предмет.

В процесах інтеграції інформаційних ресурсів країни в єдине загальнодоступне інформаційне поле, формування проблемно-орієнтованих інформаційних просторів та комплексного вирішення питань забезпечення якісно нового рівня інформаційного обслуговування споживачів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы