Автоматизированные технологии в системе информационного обслуживания пользователей

1992. – № 48. – С. 651. Про національну програму інформатизації : Закон України // Закони України. – К. , 1998. – Т. 15. – C. 134-145. Про Державну програму розвитку діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на 2005-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 25. 08. 04. №1085 // Інформаційна комп’ютерна правова база “Ліга-Закон”. Акiмова О. Інформаційний центр у спеціальній бібліотеці / О. Акімова // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 3. – С. 33-34. Бабич В. Роль бібліотек в інформатизації суспільства і підвищенні інформаційної культури / В. Бабич // Бібліотечна планета. – 1998. – №1. – С. 17-20. Бєліна Л. Комплексна автоматизована система обслуговування користувачів: перспективи та здобутки / Л. Бєліна, Ю. Голубєв, Л. Коновал // Наукові праці НБУВ. – К. , 2007. – Вип. 19. – C. 39-48. Борисова Т Традиции старые, подходы новые / Т Борисова // Библиотека. –2007. – №3. – C. 66-69. Брежнева В. В. Информационное обслуживание: сервисный поход / В. В. Брежнева // Библиотековедение. – 2004. – №4. – C. 27-31. Василенко О. Моніторинг використання інформаційних ресурсів та задоволення потреб користувачів в умовах філії / О. Василенко, Л. Круглик // Наукові праці НБУВ. – К. , 2006. – Вип. 16. – C. 199-211. Вишневська І. Електронні інформаційно-аналітичні продукти бібліотек як засіб удосконалення обслуговування користувачів / І. Вишневська // Наукові праці НБУВ. – К. ,2007. – Вип. 18. – C. 5-12. Гарбор Р. Т. Управління автоматизацією бібліотеки / Р. Т. Гарбор. – К. , 1997. – 56 с. Горовий В. Організація соціальних інформаційних баз: основні принципи, методи і форми / В. Горовий // Наукові праці НБУВ. – К. , 2006. – Вип. 16. – C. 187-199
Дворкина М. Я. Библиотечное обслуживание: теоретический аспект / М. Я. Дворкина. – М. ,1993. – 248 с. Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронну еру: розвиток навігаторської функції / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2003. – №1. – C. 2-7. Добко Т. В. Використання баз даних у довідково-бібліографічному обслуговуванні: з практики роботи ЦНБ ім. Вернадського // Бібліотечно-бібліографчні класифікації та інформаційно-пошукові системи. – К. ,1995. – С. 71-72. Жуйкова М. М. Використання автоматизованих технологій в інформаційно-бібліографічному обслуговуванні / М. М. Жуйкова // Пріоритети діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки: Зб. статей з досвіду роботи. – Рівне, 2006. – C. 66-69. Ісаєнко О. Сучасна бібліотечна технологія: сутність і зміст поняття, взаємозв'язок елементів / О. Ісаєнко // Вісник Книжкової палати. – 2006. – №1. – C. 37-39. Ісаєнко О. Технологічна модель інформаційного обслуговування читачів сучасної бібліотеки / О. Ісаєнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – №2. – C. 38-45. Ісаєнко О. Типово-видова структура інформаційного обслуговування сучасної бібліотеки / О. Ісаєнко // Вісник Книжкової палати. – 2008. – №12. – C. 17-19. Ісаєнко О. О. Розвиток інноваційних складових технологій інформаційного обслуговування в провідних бібліотеках України / О. О. Ісаєнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – №2. – C. 42-48. Каліберда Н. Бібліотечно-інформаційне обслуговування в умовах розвитку електронного середовища / Н. Каліберда // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 6. – C. 20-23. Коваль Т. Український читач на тлі суспільних перетворень / Т. Коваль // Вісник Книжкової палати. – 2003. – №2. – С. 28-34. Коваль Т. Інноваційні процеси бібліотечно-інформаційного обслуговування читача наукової бібліотеки / Т. Коваль, Л. Туровська // Наукові праці НБУВ. – К. , 2007. – Вип. 19. – C. 99-107. Коваль Т. Читач у системі обслуговування електронними інформаційними ресурсами наукової бібліотеки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы