Автоматизированные технологии в системе информационного обслуживания пользователей

/ Т. Коваль // Бібліотечний форум. – 2006. – №2. – C. 22-23. Коломейчук Е. М. Структура обслуживания в универсальных научных библиотеках России / Е. М. Коломейчик // НТБ. – 2002. –№ 5. – С. 5-11. Колупаєва О. В. Інформаційні технології в бібліографічному обслуговуванні / О. В. Колупаєва // Корнiєнко В. Розвиваючи інформаційний ринок, головне – не втратити користувача: зарубіжний досвід / В. Корнієнко // Вісник Книжкової палати. –2002. –№ 9. – С. 45-48. Корнійчук М. Електронні ресурси – нова модель організації бібліотечно-інформаційного обслуговування студентської молоді / М. Корнійчук // Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації: матер. 3 Всеукр. наук. -метод. конф. – Рівне, 2006. – C. 181-182. Лоза Л. От традиционных к автоматизированным библиотечным технологиям обслуживания читателей / Л. Лоза // Бібліотечний форум України. – 2009. – №2. – C. 6-8. Лопата О. Моніторинг інформаційних потреб користувачів електронного каталогу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. Лопата // Наукові праці НБУВ. – К. , 2006. – Вип. 16. – C. 17-26. Лопата О. Новітні технології в процесі обслуговування читачів залу періодичних видань НБУВ / О. Лопата // Наукові праці НБУВ. – К. , 2004. – Вип. 12. – C. 79-93. Мохонько В. Проблеми впровадження автоматизованого обслуговування й деякі шляхи його вирішення / В. Мохонько // Бібліотечний форум. – 2005. – №1. – C. 27-30. Орлеанська Н. Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні фахівців медичної галузі / Н. Орлеанська // Вісник Книжкової палати. – 2004. – №3. – C. 14-18. Посвистак О. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології – нові можливості / О. Посвистак // Персонал. – 2005. – № 4. – С. 34-36
Поліщук О. Редагування електронних каталогів – новий напрямок підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів бібліотек / О. Поліщук // Бібліотечний форум. – 2006. – №4. – C. 27-30. Римша О. М. Еволюція змісту обслуговування читачів / О. М. Римша // Культура України: проблеми, перспективи. – Рівне,1992. – С. 104-110. Самохіна Н. Адаптично-інформаційна технологія бібліотечного обслуговування / Н. Самохіна // Бібліотечний вісник. – 2003. – №2. – C. 27-29. Свіркова Л. Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів: нові тенденції і проблеми / Л. Свіркова // Бібліотечний форум України. – 2008. – №1. – C. 22-25. Свобода А. Особливості організації інформаційного обслуговування читачів універсальної наукової бібліотеки у новому інформаційному середовищі / А. Свобода // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 2-7. Сошинська Я. Інноваційні підходи до обслуговування споживачів економічної інформації / Я. Сошинська // Наукові праці НБУВ. – К. , 2004. – Вип. 12. – C. 164-172. Тисецкая Г. А. Новые технологии в обслуживании читателей / Г. А. Тисецкая // НТБ. – 2002. – № 3. – С. 147-149. Трачук Л. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування в українських бібліотеках / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2006. – №8. – C. 16-18. Фоменко І. Проблеми автоматизації процесів обслуговування читачів у бібліотеці вищого навчального закладу / І. Фоменко, Н. Коржик // Вісник Книжкової палати. – 2008. – №5. – C. 27-31. Чабан І. Сучасні автоматизовані бібліотечні технології обслуговування читачів на пункті запису НБУВ / І. Чабан // Наукові праці НБУВ. – К. , 2005. – Вип. 14. – C. 421-442. Шемаєва Г. Концептуальні підходи до створення системи інформаційно-бібліотечного обслуговування галузі / Г. Шемаєва // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 3. –
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы