Автомобильный транспорт

в головці циліндра. Підвід додаткового повітря та теплова ізоляція випускних трубопроводів дозволяють помітно зменшити викиди СН та CO і тоді, коли нейтралізатор не застосовується.

У разі застосування термічного або окислювального каталітичного нейтралізатора викиди СН та СО вдається зменшити до встановлених норм. Концентрація окисів азоту не змінюється або змінюється дуже мало. Для зменшення концентрації окислів азоту в системах з окислювальними нейтралізаторами застосовується рециркуляція випускних газів. З цією метою випускні гази в кількості до 10% обсягу свіжого заряду відбираються з випускного трубопроводу, охолоджуються та спрямовуються у впускну систему.

Тепер двигуни з примусовим займанням на легкових автомобілях обладнуються частіше системами нейтралізації, які включають каталітичний окислювальний нейтралізатор, систему подання додаткового повітря та систему рециркуляції випускних газів. Ступінь нейтралізації СН досягне в окислювальному нейтралізаторі з платино-палад-ієвим каталізатором 85%, СО - 93%. Ступінь нейтралізації оцінюється відношенням різниці концентрацій токсичних компонентів на вході в нейтралізатор та на виході з нього до їх концентрації на вході.

Каталітичні нейтралізатори з відновлювальним середовищем використовуються іноді у системах для зменшення викидів окисів азоту. Відновлення NO з утворенням N2 стає можливим при наявності достатньо високого вмісту СО у випускних газах: 

При а < 1 (коефіцієнт надлишку повітря для згоряння) у випускних газах міститься водень, тому можлива реакція з утворенням аміаку: 

Каталітичний нейтралізатор з відновлювальним середовищем доцільно застосовувати в комбінації з окислювальним каталітичним нейтралізатором для окислення СН та СО. Додаткове повітря підводиться у такому випадку в окислювальний нейтралізатор, який встановлюється після відновлювального.

В каталітичному нейтралізаторі з каталізатором з коштовних металів можна зменшити до встановлених норм викиди всіх трьох токсичних газових складових - СН, СО та NOx, але лише за умови, що склад горючої суміші відрізняється від стехіометричного (при а = 1) не більше, ніж на 1%. Такі нейтралізатори звуться трикомпонентними. Найкращі результати отримані з платинородієвими каталізаторами. Сучасні карбюратори та системи вприску бензину з паливними насосами (інжекторні системи) не забезпечують такого вузького діапазону складу суміші на всіх робочих режимах, тому потрібна спеціальна система регулювання подачі палива. Сьогодні вона знаходиться на стадії розробки.

Можливі також комбінації термічного нейтралізатора з каталітичним у двох варіантах.

 

Література

1. Говорун А. Г. , Скорченко В. Ф. , Худолій М. М. Транспорт і навколишнє середовище. - К. : Урожай, 1992. - 144 с.

2. Говорушенко Н. Я. Экономия топлива и снижение токсичности на автомобильном транспорте. - М. : Транспорт, 1990. - 135 с.

3. Голубев И. Я

, Новиков Ю. В. Окружающая среда и транспорт. -М. : Транспорт, 1987. - 207 с.

4. Громов Н. Н. Единая транспортная система. - М. : Транспорт, 1987. - 303 с.

5. Иванов В. Н. , Сторчевус В. К. Экология и автомобилизация. - К. : Будивельнык, 1990. - 128 с.

6. Розміщення продуктивних сил. - К. : Либідь, 1996. - 368 с.

7. Экономическая безопасность транспортных потоков. - М. : Транспорт, 1989. - 128 с.

8. Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человек: Учебное пособие для вузов. - М. : Агентство "ФАИР", 1998. - 320

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14