Автомобильный транспорт

США

13,6

Японія

7,8

2

Японія

10,6

США

7,4

3

Франція

3,6

Франція

3,2

4

Росія

2,5

Іспанія

1,8

5

Республіка Корея

2,3

Республіка Корея

1,8

6

Канада

2,2

Великобританія

1,5

7

Іспанія

2,1

Італія

1,3

8

Великобританія

1,7

Канада

1,3

9

Італія

1,5

Росія

0,9

10

Бельгія

0,5

Бельгія

0,4

 

В автомобільних двигунах внутрішнього згоряння (ДВЗ) у світі щорічно спалюється приблизно 2 млрд, тон нафтового палива. При цьому ККД складає у середньому близько 23%.

Основна причина забруднення повітря полягає в неповному і нерівномірному згорянні палива. Всього 15% його витрачається на рух автомобіля, а 85% "летить на вітер".

У відпрацьованих газах двигуна внутрішнього згоряння міститься понад 170 шкідливих компонентів, з них близько 160 - похідні вуглеводню - прямо завдячують своєю появою неповному згорянню палива в двигуні. Наявність у відпрацьованих газах шкідливих речовин обумовлена в кінцевому результаті видом і умовами згоряння палива.

Відпрацьовані гази, продукти зносу механічних частин і покришок автомобілів, а також дорожного покриття складають близько половини атмосферних викидів антропогенного походження. Найбільш дослідженими є викиди двигуна і картера автомобілів (табл. 3). До складу цих викидів, крім азоту, входять такі шкідливі компоненти, як оксид вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту і сірки, тверді частинки.

Таблиця 3. Шкідливі викиди автомобілів

Вид двигуна 

Відпрацьовані гази, % 

Картерні гази, % 

Паливне випаровування, %

 

СО

СН

NOx

СО

СН

NOx

CO

СН

NOx

Бензиновий

95

55

98

5

5

2

0

40

0

Дизельний

98

90

98

2

2

2

0

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14