Автомобильный транспорт

style="font-size: 0

 

Таблиця 4. Склад відпрацьованих газів

Компоненти

Бензинові

двигуни

Дизельні двигуни

Азот, %

74-77

76-78

Кисень, %

02-8,0

2-18

Пари води, %

3,0-13,5

0,5-10,0

Вуглекислий газ, %

5-12

1-10

Діоксид вуглецю, %

5,0-14,0

1,0-12,0

Оксид вуглецю , %

0,1-10

0,01-0,3

Оксиди азоту, %

0,1-0,5

0,031-0,4

Альдегіди (в перерахун-

0-0,2

0-0,009

Вуглеводні, %

0,2-3,0

0,01-0,5

Сірчаний газ, %

0-0,002

0-0,03

Оксид сірки, %

0,0-0,003

0,0-0,015

Сполуки ситцю, мг/м3

0-60

-

Сажа, г/м3

0-0,4

0,01-1,1

Бензапірен, г/м3

до 0,00002

до 0,00001

 

Склад відпрацьованих газів залежить від роду застосованих палив, присадок і масел, режимів роботи двигуна, його технічного стану, умов руху автомобіля та ін. Токсичність відпрацьованих газів бензинових двигунів обумовлюється головним чином вмістом оксиду вуглецю та оксиду азоту, а дизельних двигунів - оксидом азоту та сажі (табл. 4).

В автомобільних двигунах реакція горіння перетворює енергію палива в теплоту, а потім в механічну роботу. В результаті реакції горіння утворюються токсичні компоненти. Вони викидаються двигунами в складі відпрацьованих газів. Відпрацьовані гази доповнюються побічними продуктами горіння, які є в паливах нафтового походження або в присадках до енергоносіїв і масел.

Частина газів через нещільність поршневих кілець потрапляє з циліндрів у картер, де, стикаючись з парами мастила, утворює картерні гази

Атмосферне повітря забруднюється також безпосередньо паливним випаровуванням з паливних баків, паливопроводів, карбюраторів.

Як бачимо з таблиці, основними компонентами відпрацьованих газів е азот, кисень, пари води, двоокис та оксид вуглецю. До токсичних компонентів відносяться оксид вуглецю, оксиди азоту, вуглеводні, альдегіди, оксид сірки, сажа і бензапірен.

При згорянні 1 кг бензину при середніх швидкостях і вантажах виділяється приблизно 300-310 г токсичних компонентів (225 г оксидів вуглецю, 55 г оксидів азоту, 20 г вуглеводнів, 1,5-2,02 г оксиду сірки, 0,8-1 г альдегідів, 1-1,5 г сажі та ін. ).

При згорянні 1 кг дизельного палива виділяється близько 80-100 г токсичних компонентів (20-30 г оксиду вуглецю, 20-40 г вуглеводів, 10-30 г оксидів сірки, 0,8-1,0 г альдегідів, 3-5 г сажі та ін. ).

Дизелі частіше встановлюють на автомобілях підвищеної вантажопідйомності, хоча на даний час існує тенденція застосовувати дизелі на автомобілях середньої і навіть малої вантажопідйомності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14