Авторская модель героя в романе Владимира Винниченко «Лепрозорий»

Винниченко; упоряд.: М. Жулинський, В. Бурбела; - К.: Мистецтво, 1991. - 605 с.Гундорова Т. «Конкордизм» Володимира Винниченка: трагедія однієї утопії / Т. Гундорова // Хроніка-2000: Невідомий Винниченко. - К., 2010. - Вип. 82. - С. 6-25.Гундорова Т. Проявлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму / Т. Гундорова. -К.: «Критика», 2009. -441 с.Крикун Л. Наративна модель «Сонячної машини» Володимира Винниченка: Реалізація амбівалентності ідейного задуму [Електронний ресурс] / Л. Крикун. - Режим доступу: http://www.ilnan.gov.ua/Lit_obr/18-lit_obr.pdf. - Назва з екрана.Линченко М. Ніцшеанський імморалізм та індивідуалізм у світоглядних орієнтаціях В. Винниченка [Електронний ресурс] /                М. Линченко. - Режим доступу: http://papers.univ.kiev.ua/filosofija_politologija/ artic les _17428.pdf.
1 2 3 4 5