Автотрофности человечества в трудах В.И. Вернадского

- моноліт життя - світ організмів біосфери по своїх функціях і по положенню в земній корі виявився подвійним.

Існування більшої частини живої речовини, світу зелених рослин, знаходиться в залежності лише від відсталої матерії; цей світ незалежний від інших організмів. Зелені рослини самі можуть виробляти речовини, необхідні для їх життя, користуючись відсталими, з життям не зв'язаними хімічними продуктами земної кори. Вони запозичують гази і водні розчини з навколишнього середовища і самі будують незліченні азотисті і вуглецеві з'єднання, сотні тисяч різних тіл, що входять до складу їх тканин. Німецький фізіолог В. Пфеффер назвав організми, що володіють цими властивостями, автотрофними, тому що вони в своєму харчуванні ні від кого не залежать. Гетеротрофними він назвав ті організми, які в своєму харчуванні залежать від існування інших організмів, користуються їх хімічними продуктами. Вони можуть лише змінювати ці хімічні сполуки, приготовані незалежно від них, пристосовувати їх до свого життя, але не можуть їх створювати.

Існують зелені організми, харчування яких різнорідне, які частково готують потрібні хімічні сполуки з відсталої матерії, частину ж, як, наприклад, паразити, отримують їх, експлуатуючи інші організми. Це численні в живій природі істоти - міксотрофні організми Пфеффера. Омела - один з прикладів, всім відомий.

Зелені автотрофні організми, зелені рослини, утворюють головну основу єдиного моноліту життя. Нескінченно різний світ грибів, мільйони видів тварин, все людство можуть існувати тільки через біохімічну роботу зелених рослин

Ця робота можлива лише завдяки природженій здатності цих організмів перетворювати енергію, що випромінюється Сонцем, на хімічну енергію.

Очевидно, що життя не є просте, виключно земне явище, але, наскільки принцип Реді відповідає реальності, повинен розглядатися як космічне явище в історії нашої планети. І також очевидно, що моноліт життя в цілому не є прості збори окремих неподільних, випадково зібраних, але є складна організованість, частини якої мають функції, взаємно доповнюючі один одного і сприяючі одна інший.

Автотрофний рослинний світ може виконувати функцію, що йому належить в цій організованості, тільки завдяки виготовленню ним зеленої речовини, що володіє дуже специфічними і дуже чудовими властивостями, - хлорофілу. Це складна органічна сполука, що містить атоми магнію; будова його молекули, що складається з вуглецю, водню, кисню, магнію і азоту, дуже близька до будови молекули червоного гемоглобіну нашої крові, в якій магній замінений залізом.

Хлорофіл, будова і хімічні властивості якого починають з'ясовуватися, утворюється в рослинах в дрібних мікроскопічних спеціальних зернах, пластидах, розсіяних в клітинах. Ці пластиди утворюються тільки шляхом ділення інших вже існуючих пластид: організм не може їх створювати іншим способом. Тут виявляється чудовий факт, вказуючий на існування явища, аналогічного тому, яке виражене в принципі Ф. Реді. Як би далеко ми не заглиблювалися в минуле, ми спостерігаємо утворення хлорофільних пластид виключно з таких же пластид, що раніше існували.

Завдяки цим хлорофілвмісним пластидам організм зелених рослин може в своєму житті обходитися без інших організмів. Якби ми приймали до уваги лише питання про харчування, зелена рослина могла б існувати наодинці на поверхні нашої планети.

Віддзеркалення існування автотрофних організмів з хлорофільною функцією в біосфері величезне. Вони не тільки дають можливість існування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы