Базы данных

наступних трьох способів маніпулювання даними: впорядкування, групування по певних ознаках, доступ по дереву параметрів. Це пов’язано з тим, що в таблиці всі три способи маніпулювання жорстко закріплені: дані впорядковані по одному параметру і не впорядковані по іншому.

Відношення реляційних баз даних.

Відношення реляційної бази даних діляться на два класи: об’єктні та зв’язні. Об’єктне відношення зберігає дані про об’єкти (екземпляри сутності). В об’єктному відношенні один (або декілька) з атрибутів однозначно ідентифікують об’єкт. Такий ключовий атрибут називається (одиничним чи множинним) ключем відношень або первинним атрибутом. Ключ, як правило, знаходиться у першому стовпці. Інші атрибути функціонально залежать від даного ключа. Ключ може включати кілька атрибутів (складний ключ). В об’єктному відношенні атрибути не повинні дублюватися. Це основне обмеження в реляційній базі даних для збереження цілісності даних. Зв’язне відношення зберігає ключі двох чи більше об’єктних відношень, тобто по ключах встановлюються зв’язки між об’єктами відношень. Зв’язне відношення може мати і інші атрибути, які функціонально залежать від цього зв’язку. Ключі в зв’язних відношеннях називаються зовнішніми (сторонніми) ключами, оскільки вони є первинними ключами інших відношень.

Умови і обмеження, які накладаються на відношення реляційних баз даних на табличному рівні представлення, можна сформулювати наступним чином:

  • не може бути однакових первинних ключів, тобто всі рядки (записи) повинні бути унікальними;
  • всі рядки повинні мати однакову типову структуру;
  • імена стовпців в таблиці повинні бути різними, а значення стовпців повинні бути однотиповими;
  • значення стовпців повинні бути атомарними, тобто не можуть бути компонентами інших відношень;
  • повинна зберігатися цілісність для зовнішніх ключів;
  • порядок розміщення рядків у таблиці неістотний - він впливає лише на швидкість доступу до потрібного рядка.

2. Огляд існуючих СУБД. Їх переваги та недоліки

Ця компанія зараз пропонує п'ять пакетів програм, які можуть бути використані для створення призначеного для користувача застосування по обробці даних: Access, SQL Server, Visual Basic, Visual C++ і Visual FoxPro. Ці засоби можуть бути використані, так окремо - для вирішення конкретно поставленого завдання, як і як інтегрований набір, кожен компонент якого може бути застосований при розробці великих проектів масштабу підприємства

З цієї точки зору характеристика всіх п'яти продуктів приведена в наступній таблиці 1.

Назва

продукту

 

Основні переваги

 

Основне призначення

 

Access

 

Простота освоєння.
Можливість використання непрофесійним програмістом. Має потужні засоби підготовки звітів з БД різних форматів.

 

Створення звітів довільної форми на підставі різних даних. Розробка не комерційних застосувань.

 

SQL-Server

 

Висока міра захисту даних. Потужні засоби роботи з даними. Висока продуктивність.

 

Зберігання великих масивів даних. Зберігання даних, що вимагають дотримання режиму секретності або при не допустимості їх втрати.

 

Visual Basic

 

Універсальність. Можливість створення компонентів (OLE). Невисокі вимоги до потужності ЕОМ.

 

Створення додатків середньої потужності, не пов'язаних з великою інтенсивністю обробки даних. Розробка компонентів OLE. Створення додатків для інтеграції компонентів Microsoft Office.

 

Visual C++

 

Універсальність. Найбільша швидкість роботи додатка.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы