Базы данных

змінних, на рівні полів і записів. Для зміни даних JET 3. 0 дозволяє використовувати мову SQL.

 Управління базою даних забезпечується процесором даних за допомогою об'єктів для доступу до даних. Ці об'єкти дозволяють розробникові програмною дорогою, за допомогою відповідних властивостей і методів DAO, як маніпулювати даними так і управляти структурою БД, включаючи її створення. В порівнянні з попередньою версією Visual Basic можливості об'єктів для доступу до даних тепер істотно розширені. У Visual Basic для роботи з даними можна застосовувати для роботи з даними декілька робочих областей, підтримувати цілісність даних, включаючи каскадне видалення і оновлення, і забезпечувати їх захист від несанкціонованого доступу. Окрім цього застосування колекцій істотно скорочує програмний код.

 Унікальною властивістю JET 3. 0 є можливість створення копій даних (реплікації БД). Для створення копій БД розробникові досить скористатися методом MakeReplica при завданні методу Synchronize виконується узгодження даних в оновлюваній і оригінальній БД. Причому ці операції можуть виконуватися як з файлами формату БД процесора даних, так і з БД інших форматів, підтримуваних через ODBC.

 Не можна не відзначити, що JET 3. 0 використовують індекси новою, компактнішої структури, що дозволяють зменшити час їх створення і прискорити процес пошуку даних.

 У Visual Basic Enterprice Edition включені об'єкти для доступу до зовнішніх даних - Remote Data Object (RDO) і відповідні елементи управління - Remote Data Control (RDC). Це дозволяє, не удаючись до допомоги процесора даних JET 3. 0, використовувати всі можливості роботи з курсорами на сервері, досягаючи максимально можливої швидкості доступу до даних мінімізуючи мережевий трафік.

MS SQL Server

 Microsoft SQL Server 6

5 - одна з найбільш потужних СУБД архітектури клієнт - сервер. Ця СУБД дозволяє задовольняти такі вимоги, що пред'являються до систем розподіленій обробці даних, як тиражування даних, паралельна обробка, підтримка великих баз даних на відносно не дорогих апаратних платформах при збереженні несуміжного управління.

 MS SQL Server є системою, звичайно, погано порівнянну з розглянутими вище СУБД. Він не призначений безпосередньо для розробки призначених для користувача застосувань, а виконує функції управління базою даних. Для призначеного для користувача застосування SQL Server є потужним джерелом генерації і управління потрібними даними.

 Сервер має засоби видаленого адміністрування і управління операціями, організовані на базі об'єктний - орієнтованого розподіленого середовища управління. Microsoft SQL Server 6. 5 входить до складу сімейства Microsoft BackOffice, об'єднуючого 5 серверних застосувань, розроблених для спільного функціонування як інтегрована система.

 Microsoft SQL Server 6. 5 призначений виключно для підтримки систем, що працюють в середовищі клієнт-сервер. Він підтримує широкий спектр засобів розробки і максимально простий в інтеграції з додатками, що працюють на ПК.

 Побудована на основі технологічних рішень, що з'явилися в Microsoft SQL Server 6. 0, версія 6. 5 демонструє багато значних нововведень. SQL Server 6. 5 перевершує попередню версію з точки зору застосування багатопотокової паралельної архітектури операційної системи для підвищення продуктивності і масштабованості, коли на комп'ютері встановлено декілька процесорів.

 SQL Server 6. 5 має нову масштабовану архітектуру блокувань, звану Динамічним блокуванням ( Dinamic Locking), яке комбінує блокування на рівні сторінки і запису для досягнення максимальної продуктивності і підключення максимального числа користувачів.

 SQL Server може тиражувати інформацію в БД інших форматів включаючи Oracle, BM DB2, Sybase, Microsoft

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы