Бедность в Украине - оценки, последствия, специфика характеристик в монофункциональных городах

рівня бідності. У високорозвинених країнах проблема абсолютної бідності, оскільки вона виступала гальмом вирішення протиріччя між пріоритетним характером людського капіталу і відносним відставанням умов його відтворення, була вирішена. В Україні, яку не можна віднести до бідних країн, проблема абсолютної бідності залишається гострою (однією з її форм прояву є голодування населення та голодова смертність). Бідність як соціальний феномен є антитезою багатства. В основі диференціації населення за характеристиками бідності лежать чинники, пов’язані з зайнятістю. Детально охарактеризовані негативні наслідки бідності (зниження працездатності, погіршення здоров’я, зниження до мінімуму інтенсивності соціальної мобільності, зростання злочинності). Положення, що бідність як наслідок соціально-економічної нерівності є необхідною умовою соціально-економічного розвитку, в статті трактується як дискусійне. Намічені підходи до переборення бідності в умовах сьогодення. 

 

Використана література

  1. Людський розвиток в Україні: 2003 рік. Щорічна науково-аналітична доповідь /Е.М.Лібанова, Н.С.Власенко, Г.В.Герасименко і др. – К.: Академпрес, 2004. – 289 с.
  2. Зозуля М. Бідні й багаті в Україні. Кожен тяжіє до золотої середини // Демократична Україна. 2004. – С. 10 лютого.
  3. Безробіття в Україні: опитування експертів // Реформа заробітної плати в Україні – стрибок через соціальну прірву? Матеріали до Круглого столу – К.: Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, 2005. – С. 36-43.
  4. Момотюк Л.Є. Соціальні гарантії населення України // Наукові праці Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України. – 2003. – Вип. 1. – С. 85-94.
  5. Вітковський В. Українська трагедія 90-х: постановка проблеми // Універсум. – 2003. - № 3-4. – С. 3-5.
  6. Пасхавер Б. Продовольчий аспект подолання бідності // Економіка України. – 2004. – 3 10. – С. 71-76.
  7. Бутко М. Соціальні передумови економічного зростання // Сіверянський літопис. – 2003. - № 5-6. – С. 213-231.
  8. Лебединська О.Ю., Васильєва О.І., Єгоров О.М. і др. Монофункціональні шахтарські міста: регулювання розвитку. – Ужгород: Патент, 2002. – 263 с.
  9. Добреньков В.И., Блинов А.О. Социолого-исторические взгляды на бедность // Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. – 2004. - № 3. – С. 161-174.

10. Пиріг Л. Людність України крізь призму демографії та охорони здоров’я // Сучасність. – 2004. - № 10. – С. 100-111.

11. Шмелев Н.П. Ключевые проблемы современной социально-экономической политики России // Проблемы прогнозирования. – 2004. - № 3. – С. 3-14.

 

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные