Бернард Шоу как драматург

   Відмову від традиційної художньої і сценічної достовірності заради широкої філософської дискусії в пізній драматургії Шоу високо оцінив Б. Брехт, який назвав англійського драматурга "творцем інтелектуального театру XX століття". 

   Серед творів, написаних Б. Шоу до Першої світової війни, найширшої популярності набула комедія "Пігмаліон" (1912). Вихідною точкою для драматурга був античний міф про скульптора Пігмаліона, який створив статую морської богині Галатеї. Вражений красою власного витвору, Пігмаліон ублагав богиню кохання Афродіту вдихнути в Галатею живу душу. Статуя ожила і, перетворившись на прекрасну жінку, стала дружиною скульптора. 

   Б. Шоу запропонував сучасний варіант прадавнього міфу: в центрі уваги письменника не всесильне кохання, а проблеми багатства особистості й можливості реалізації духовного й інтелектуального потенціалу людини. 


Висновок

Бернарда Шоу по праву вважають реформатором англійської драматургії. Наприкінці XIX століття в Англії з’явилося безліч «добре зроблених» драм із любовним сюжетом і щасливою розв’язкою. Однак Шоу вважав, що п’єси повинні вчити, особливо у сфері загальновизнаної моралі. У п’єсах Шоу відсутня складна, заплутана інтрига. Стрижнем його драматургії стала гостра дискусія в найрізноманітніших її формах. А характерною особливістю було постійне зображення усталених правил і традицій «навиворіт». Згодом п’єси Шоу почали називати «драмами ідей».

Бернард Шоу — це письменник парадоксу. Віддаючи перевагу комедії, Шоу в своїй творчості рідко дотримується принципів тільки комедійного жанру. Комічне в його творчості легко поєднується з трагічним, смішне — із серйозними міркуваннями над життям.


Використана література

  1. Аникст А. А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века.- М., 1988.
  2. Балашов П. С. Художественный мир Б. Шоу.- М., 1982.
  3. Зингерман Б. И. Очерки истории дамы XX века.- М., 1979.
  4. Шоу Б. О драме и театре.- М., 1963.
  5. Образцова А. Г. Драматургический метод Бернарда Шоу.- М., 1965.
  6. Гражданская З.Т. Б. Шоу. Очерк жизни и творчества.- М., 1979.
  7. Честертон Г. Бернард Шоу [Електронний ресурс] / Г. Честертон. – Режим доступу : http://noblit.ru/content/view/520/33.
1 2 3 4 5 6