Беррес Скиннер. Оперантного поведение на почве ее достижений

була спеціалізована техніка біхевіоральної терапії, але за­снована більше на павловському зумовлених, ніж на скіннерівській мо­дифікації.

Відомий скіннерівський твір — "Walden Two" — не відновив амери­канське суспільство або хоч частину його, але він, без сумніву, вплинув на соціальні уявлення мільйонів його читачів. Лише деякі зусилля було зробле­но, щоб реалізувати утопію за моделлю "Walden Two", — Twin Oaks Community в Луїзіані, штат Вірджинія, та комуна, заснована вісімкою лю­дей у 1966 р. Після кількох років виживання ця комуна зросла до 81 члена. Вони робили спроби на основі відповідних знань зумовлювати ідеальну по­ведінку і створювати моделі різних її форм за методами скіннерівського підкріплення.

Скіннер якось зауважив: "Мої впливи на інших людей були значно менш важливими, ніж на пацюків і голубів або на людей як предмети експеримен­ту". Це, мабуть, не слід розуміти дослівно. Те, про що він думав серйозно, було таке: "Я ніколи не сумнівався щодо важливості моєї роботи". І додавав у характерному для нього перверсивному стилі: "Коли ця робота почала привертати увагу, я був обережний щодо ефекту експерименту більше, ніж задоволений. Дехто закидає мені, що я боявся або впадав у депресію від так званого гонору. Я відкидав гонор, який забирав би в мене час від моєї робо­ти або занадто підкріплював специфічні аспекти її".

М. Гапт, викладаючи ідеї Скіннера, не йде далі констатації окремих фактів та опису характерологічних рис самого вченого. Але й цей виклад не може не пробуджувати думку: чи можливо провести паралель між намірами Скіннера уявити ідеальну комуністичну спільноту, спираючись на ідею оперантної поведінки, і намірами марксистів змінити світ, спираючись на "науковий комунізм" як технологію трансформації суспільств?

Література.  

 1. Абаньяно Н. Введение в экзистенциализм. Санкт-Петербург, 1998.
 2. Абаньяно Н. Мудрость философии и проблемы нашей жизни. Санкт-Петербург, 1998.
 3. Вебер М. Избранное. Образ общества. Москва, 1994.
 4. Вгтдепъбанд В. О Сократе // Лики культуры: Альманах. Москва, 1995. Т. 1.
 5. Гуссерль Э. Картезианские размышления. Москва, 1998
 6. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994.
 7. Зиммель Г. Истина и личность // Лики культуры: Альманах. Москва, 1995. Т. 1.
 8. Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства. Москва. 1990.
 9. Ортега-и-Гассет X. Избранные труды. Москва. 1997.
 10.  Риккерт Г. Введение в трансцендентальную философию. Киев, 1904.
 11. Риккерт Г. Философия истории. Санкт-Петербург, 1908.
 12. Риккерт Г. О системе ценностей//Логос. 1914. Вып. 1. Т. 1.
 13. Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. Москва, 1991.
1 2 3 4 5

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные