Безработные люди

методів надання психологічної допомоги відвідувачам центру зайнятості. Психологічне консультування безробітних передбачає особистісно-орієнтоване спілкування психолога з безробітним, під час якого здійснюється загальне орієнтування в його особистісних особливостях та його проблемі, встановлюється і підтримується партнерський стиль спілкування психолога із безробітним, надається психологічна допомога у відповідності з потребами та проблемами безробітного.

Психолог-консультант зобов'язаний визначитись з проблематикою, над якою він працюватиме у межах психологічного консультування. Серед проблем, що є найбільш актуальними для безробітних, можна зазначити такі як - психологічні аспекти пошуку роботи, стресові стани, що пов'язані з безробіттям - зневіреність у власних можливостях та невдоволеність собою, що є результатом втрати попередньої та неможливості отримання нової роботи, інше.

Як правило, для відвідувачів психолога-консультанта характерні:

- відчуття надмірної тривожності;

- психічної напруженості;

- відчуття втоми;

- зневірення у власних здібностях і можливостях;

- невдоволеність собою.

Перераховані негативні психоемоційні стани призводять до виникнення серйозних перепонів адаптації безробітних до соціальної ситуації та ускладнюють відшукання нових конструктивних варіантів пошуку роботи.

Психологічне консультування безробітних дозволить:

- вирішити питання соціальної адаптації, подолання внутрішніх конфліктів та особистісних криз громадян, які потребують працевлаштування;

- допомогти в набутті навичок ефективної взаємодії та спілкування з роботодавцями та керівниками підприємств;

- розкрити внутрішній потенціал безробітного;

- раціонально використати його трудовий потенціал;

- підвищити рівень психологічної культури безробітного. Дослідження показали, що найбільш актуальними у вирішенні психологічних задач є знання про:

а) особистісні особливості безробітного та механізми соціальної регуляції його поведінки;

б) специфіку його стратегії пошуку роботи і самої ситуації бачення наслідків, психологічних засобів виходу з кризи;

в) ставлення до служби зайнятості.

Висновки

Робота психолога-консультанта не така легка, як це може здаватися на перший погляд. Вона потребує глибинних знань та практичного досвіду. Крім того, робота психолога-консультанта у межах служби зайнятості потребує певного організаційного та документального забезпечення.

Тому буде доцільним приступати до психологічного консультування, подолавши такі етапи:

1. Опрацювати методичний посібник" Психологічне консультування безробітних. "

2. Опрацювати наукову літературу щодо проблем психологічного консультування.

3. Звернутися до конспектів з проблем психологічного консультування та проблем психологічної допомоги.

4. Прослухати курси лекцій з питань психологічної допомоги та психологічного консультування безробітних,

5. Попрацювати в парі з колегою з метою відпрацювання навичок та умінь, необхідних для проведення психологічної консультації.

6. Провести певну роботу з "очищення" своєї особистості, яка дозволить вільно та спокійно працювати з клієнтом і не переносити на нього власні комплекси та проблеми.

7. Організувати кабінет психологічного консультування безробітних та підготувати необхідні підручні матеріали (журнал, протоколи, картки).

8. Розробити рекламні матеріали щодо надання послуг психологом-консультантом.

Ретельна та серйозна підготовка дозволить грамотно організувати процес психологічного консультування.

Список використаної літератури

  1. Зайнятість в Україні: права, гарантії, захист
    36. документів. — К. : «Столиця», 1998. —Т. 1.
  2. Іванова І. Б. Соціально-психологічні проблеми безробітних. — К. : УІСД, 2000.
  3. Волинець Л. С. , Комарова Н. М. та ін. Соціальний захист зайнятості в Україні. — К. : НВФ, «Студцентр», 1998.
  4. Пєша І. В. Соціальний захист зайнятості населення. — К. : Логос, 2000.
  5. Балакун Т. , Кікінежді О. Безробіття і сьогодення: психологічний ракурс. —тернопіль, 1999.
  6. Основи
1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные