Библиотечно-библиографический менеджмент 1-15

План 

1. Сутність поняття «менеджменту».  

2. Склад управлінської діяльності та її основні форми.  

3. Основні управлінські революції 

4. Принципи менеджменту.  

5. Загальні та спеціальні функції управління бібліотекою.  

6. Основні теоретичні школи наукового менеджменту.  

7. Бібліотека як суб’єкт ринкових відносин.  

8. Концепція бібліотечного менеджменту.  

9. Методи управління бібліотекою.  

10. Роль комунікації в менеджменті 

11. Особливості комунікаційного процесу в бібліотеці.  

12. Характеристика основних законодавчих документів бібліотечної справи.

13

Державна політика в галузі бібліотечної справи.  

14. Організація управління системою бібліотек.  

15. Науковий підхід до організації праці в бібліотеках.  


1. Сутність поняття «менеджменту».

Менеджмент - це управління виробництвом або комерцією; сукупність принципів, методів, коштів і форм управління, що розробляються і що застосовуються з метою підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутку.

Сучасний менеджмент включає дві невід'ємні частини: теорію керівництва; практичні способи ефективного управління, або мистецтво управління.

Менеджмент це:

систематизована сукупність теоретичних і практичних знань про керування соціотехнічними системами; ієрархія керування, адміністративні одиниці, спеціалісти й інші виконавці;

влада і мистецтво керівництва. Це авторитет посади, авторитет менеджера, обов'язки підлеглих виконувати його розпорядження;

засіб і манера спілкування з людьми під час проведення ділових нарад,переговорів, телефон. розмов та інше;

адміністративні уміння та навички керівника, що дозволяють йому організувати ефективну роботу апарату керування;

сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення його ефективності.

У нашому контексті менеджмент - це спеціально організоване управління галуззю культури і закладами, що складають її систему, для досягнення визначеної цілі і підвищення ефективності як системи в цілому, так і її окремих елементів.

При цьому, під керуванням ми розуміємо процес планування, організації, керівництва, мотивації і контролю роботи співробітників організації для досягнення визначених цілей.

 

2. Склад управлінської діяльності та її основні форми.

Управлінську діяльність можна визначати як сукупність вироблених істор. досвідом, науковим пізнанням і талантам людей навичок, умінь, способів, засобів доцільних вчинків і дій людини в сфері управління.

Управлінська діяльність відрізняється інтелектуальним змістом, оскільки завжди спрямована на вироблення, прийняття і практичну реалізацію управлінських рішень, покликаних змінити стан суспільних процесів, свідомість, поведінку і діяльність людей. Головний її сенс - отримання нової якості керуємого процесу, що неможливо без серйозних творчих зусиль.

За своїм предметом управлінська діяльність є інформаційною оскільки пов'язана з отриманням, осмисленням, систематизацією, збереженням та використанням інформації, насамперед управлінської.

Управлінська діяльність багатогранна за своїми проявами. Це і люди, і знання, й інформація, і технічні засоби, які утворюють складне комплексне явище.

В державному управлінні важливого значення набувають форми управлінської діяльності - зовнішні,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11