Библиотечно-библиографический менеджмент 31-45

План

31. Призначення та об’єкти бібліотечної статистики.  

32. Відносні та обсолютні статистичні показники роботи.  

33. Характеристика стилів управління.  

34. Типологія менеджерів за стилем керівництва.  

35. Вимоги до особистості менеджера бібліотечної справи.  

36. Характеристика основних видів управлінських рішень.  

37. Менеджмент змін.  

38. Фінансування бібліотек.  

39. Технологія прийняття управлінських рішень.  

40. Зовнішні джерела фінансування бібліотек.  

41. Платні послуги як альтернативне джерело позабюджетного фінансування.  

42. Основні статті кошторису бібліотеки.  

43

Зміст та завдання економіки бібліотечної справи.  

44. Економічні показники аналізу діяльності бібліотеки.  

45. Сутність поняття «маркетингу».  


31. Призначення та об’єкти бібліотечної статистики.

У всьому світі статистика служить базою для управління. Ефективність управління визначається вмінням аналізувати і приймати рішення на основі існуючих ресурсів і можливостей економічного прогнозу. Можна виявити кількох основних груп споживачів результатів статистичних спостережень або суб'єктів, що використовують бібліотечну статистику в службових або особистих цілях.

Статистика необхідна вченим як метод більш точного відстеження тенденцій розвиток бібліотечної галузі, її внутрішніх і зовнішніх зв'язків, взаємозалежності окремих фактів загального процесу розвитку бібліотек.

Статистика потрібна бібліотекарям-практикам як засіб вибору орієнтирів вдосконалення роботи, у своїх вимогах і установі за частиною оплати праці та іншого ресурсного забезпечення.

Громадяни також мають потребу в статистичних даних, які показують наскільки розумно фінансові вкладення використовуються і як засновники реалізують їх волю у процесі виконання управлінських функцій.

Але найбільше статистика потрібна управлінцям, так як без неї керувати бібліотеками, приймати рішення з оптимізації бібліотечних систем, параметрів, норм їх діяльності, відстежувати виконання цих рішень і оперативно реагувати на відхилення від встановленого лінії поведінки неможливо.

Таким чином, особливість статистики полягає в тому, що статистичні дані повідомляються в кількісній формі, тобто статистика говорить мовою цифр, що відображають бібліотечну життя у всьому різноманітті її проявів. При цьому статистику перш за все цікавлять ті висновки, які можна зробити на основі аналізу належним чином зібраних та оброблених цифрових даних.

 

32. Відносні та обсолютні статистичні показники роботи.

Показники бібліотечної статистики - це кількісні характеристики того чи іншого явища або процесу бібліотечної діяльності і виражаються вони в абсолютних, середніх і відносних величинах.

Абсолютні величини - це число читачів, книговидача, відвідування, заходів масової роботи, бібліографічних довідок і т. д. за певний період часу. Всі ці відомості беруть з форм оперативного обліку.

Відносні величини - це відношення однієї величини до іншої.

Відносні показники можуть відображати наступне:

- Динаміку (чисельності читачів, книговидачі, бібліотечното фонду та ін);

- Структуру (бібліотечного фонду, книговидачі);

- Інтенсивність (це величини, що вимірюють співвідношення двох різних за змістом, але взаємопов'язаних показників).

Показники динаміки і

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14