Библиотеки в Германии

План

Бібліотеки в Германії

Система бібліотек

Публичні бібліотеки

Комунальні публічні бібліотеки

Використання сучасних технологій у діяльності публічних бібліотек

Література

Бібліотеки в Германії

Федеральна Республіка Німеччина знаходиться в центрі Марокпи і займає територію площею більше 357 000 кв. км, на якій проживає 80 млн. чоловік. Після другої світової війни в Германії була введена федеральна структура державного устрою. Вона сприймалася як наслідування США і дозволяла реалізувати демократичні ідеї в державному будівництві. Німеччина в сучасних межах включає 16 земель, що володіють великою самостійністю. Федеральному уряду відведений вузький спектр питань, що стосуються національних інтересів і безпеки. Держава жодним чином не регламентує діяльність установ культури, у тому числі і бібліотек, і не втручається в їх діяльність.

В області культури принцип самостійності земель розповсюджується аж до самого нижнього рівня, тобто відповідальність покладається не тільки на землі, а, якщо йдеться про публічні бібліотеки, і на найменші підрозділи – комуни (муніципалітети). Таким чином, відповідальність за стан бібліотечної справи несуть не федеральний уряд, а землі і комуни.

Це означає, що кожне село, кожне місто самі вирішують питання, мати їм бібліотеку чи ні. У ФРН немає закону про бібліотеки, немає міністерства культури або аналогічного органу влади. Бібліотеки земель, університетів і вищих учбових закладів функціонують відповідно до законодавства про вищу освіту.

У випадку, якщо комуни не в змозі самостійно справитися із завданнями, що стоять перед ними, тобто в маленьких селах або крупних культурних центрах, у великих університетах і наукових установах, там, де інтереси не пов'язані з одним населеним пунктом або землею, розробляються надрегіональні програми. Їх реалізують об'єднання комун або земель. Якщо проект зачіпає федеральні інтереси, то відповідальність за його реалізацію може узяти на себе федеральний уряд, який теж підтримує розвиток наукових і публічних бібліотек

Федерація залучає для цих цілей ресурси Міністерства освіти, науки, досліджень і технології, а також інших відомств.

Недолік уваги з боку держави до бібліотек компенсують органи професійного самоврядування. Для цього є велика кількість співтовариств, робочих груп, комісій, комітетів, об'єднань і союзів. У Германії немає професійних союзів, об'єднуючих всіх бібліотекарів федерації в єдину організацію, але при плануванні і в практичній роботі вони кооперують свою діяльність на регіональному і надрегіональном рівнях.

Найбільш великими є професійні союзи, об'єднуючі бібліотекарів по рівню освіти. У ФРН існує чотири рівні бібліотечної освіти. Інтереси фахівців кожного рівня представляє відповідний профессиональнный союз.

Самий поважаний і старший з них ”Союз німецьких бібліотекарів” (VDB) заснований в 1902 р. Він представляє в основному вищих службовців в наукових бібліотеках. Союз щорічно проводить Німецький день бібліотекаря, видає “Альманах німецьких бібліотек” і професійний журнал “Zeitschrift feur Bibliothekswesen und Bibliohraphie”.

“Об'єднання бібліотекарів публічних бібліотек” (VBB), що налічує більше 4 тис. членів, – найчисленніший союз, що представляє інтереси бібліотекарів публічних бібліотек. VBB щорічно проводить одне засідання, видає “Альманах публічних бібліотек” і журнал “Buch und Bibliothek”.

“Об'єднання дипломованих бібліотекарів в наукових бібліотеках” (VDDB) – це професійний союз бібліотекарів наукових бібліотек. Свої щорічні засідання він проводить спільно з VDB.

“Федеральні збори бібліотечних техніків і інших співробітників бібліотек” (BBA) – наймолодший професійний союз. Він представляє інтереси частини персоналу

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы