Билингвизм как языковая политика государства

основні тенденції соціального поширення української та російської мов у незалежній Україні.

В межах сучасної України, незважаючи на загальне зменшення чисельності населення, залишається тенденція (як показують радянські переписи населення та перепис 2001р. ) до збільшення носіїв російської мови (близько 2% за міжпереписний період).

Незважаючи на приблизно однакову чисельність українців у західній та східній Україні, співвідношення українського та іноетнічного населення вражаюче відрізняється, що негативно впливає на формування мовного середовища Сходу та Півдня держави.

Урбанізаційний аспект білінгвізму в Україні також невтішний, Схід держави найбільш урбанізований, що визначає домінуюче російськомовне середовище у містах. Відсутність міграційних потоків із села, на відміну від Заходу держави, унеможливлює збереження української мови, спричиняє до продовження русифікації в межах незалежної України.

Наявне в Україні помітне розмежування у функціонуванні української і російської мов за регіональним принципом (з найбільшим протиставленням Галичина - Донбас і Крим), яке з погляду повноти функціонування української мови в загальноукраїнському масштабі та культурно-мовної єдності населення країни сприймається негативно, разом з тим свідчить про реальну наявність у країні україномовних регіонів, звідки йдуть потужні національно-культурні імпульси по всій Україні.

 

3. Білінгвізм як мовна політика Казахстану

Казахстан - одна з небагатьох країн, яка вирішила проблеми мовної політики без гострих конфліктів і потрясінь. У країні створені умови для вільного розвитку мов усіх етносів, які проживають на території республіки. Держава всіляко підтримує цей процес, в тому числі триває збереження загальнокультурних функцій російської мови.

Президент країни Н. Назарбаєв неодноразово у своїх програмних виступах говорив про те, що кожен казахстанець повинен володіти мінімум трьома мовами: казахською, російською та англійською

Це відкриє перед людиною величезні можливості для самореалізації, допоможе йому значно розширити кругозір і стати максимально корисною своїй країні.

Сьогодні знання казахської, російської та інших іноземних мов не тільки допомагає отримувати різноманітну і різнобічну інформацію, користуватися Інтернетом, але вести ділові контакти, укладати вигідні договори, гідно представляти Казахстан на світовій арені в будь-якій сфері діяльності.

Згідно з Конституцією в Республіці Казахстан державною мовою є казахська мова, тому вимоги до державної мови та її статусу повинні стати основними параметрами моделі, до якої повинна поступово, послідовно наближатися казахська мова.

У будь-якій поліетнічній та полімовній державі мови розрізняються за функціональним призначенням, ступенем поширеності, кількістю носіїв та іншими ознаками. Створення оптимального мовного простору держави вимагає чіткого визначення функціонального співвідношення мов, при якому державна мова має посісти гідне місце.

Державна мова виконує найбільш важливі функції в державному і громадському житті. Це, насамперед, мова, якою приймаються всі законодавчі акти держави. Це обов'язкова мова офіційних заходів, службової кореспонденції, ділового спілкування. Державна мова використовується в роботі всіх державних органів, організацій, у збройних силах. На ній ведеться документація. Державна мова є основною мовою судочинства в країні. Державною мовою здійснюється діяльність дипломатичних представництв країни, укладаються міжнародні договори, проводяться офіційні прийоми. У державних засобах масової інформації та комунікації вживання державної мови є обов'язковим.

Володіння рідною мовою необхідна умова її збереження і держава закріплює за собою обов'язок сприяти створенню умов для вивчення

1 2 3 4 5 6 7 8