Билингвизм как языковая политика государства

кар'єру в державних установах, сфері послуг, правоохоронній та судовій сфері.

Мовна політика країни надає всі можливості для розвитку людського потенціалу в Казахстані, що особливо важливо зараз, на порозі входження країни до числа 50 найбільш розвинених держав світу.

Використана література 

  1. Семчинський С.В. Загальне мовознавство [підручник] / С.В. Семчинський. – К.: Вища школа, 2008. – 328 с.
  2. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Вид.-во «Українська енциклопедія», 2010.
  3. Масенко Л. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір / Л. Масенко. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004 р. – 163 с.
  4. Іванишин В.‚ Радевич-Винницький Я. Мова і нація. - Дрогобич, Відродження‚ 2004, 218 с.
  5. Кіссе А.І. Етнічний конфлікт: теорія і практика управління. Політологічний аналіз: Монографія. – К.: Логос, 2012. – 380 с.
  6. Алтыбеков О.Б. Этноязыковые процессы в Казахстане: монография. Алматы, 2006. — 113 с.
  7. Лапенко М.В., Легкий М.В. Билингвизм как конкурентное преимущество Казахстана и России в условиях глобализации // Материалы научно-практической конференции. Костанай, 2008.—128 с.
1 2 3 4 5 6 7 8