Белорусский язык

У білоруській мові наявні, як і в українській, 6 голосних звуків, які позначають літерами:
 • Аа — МФА: [a], близький до українського /а/ (МФА: [?])
 • Іі — /i/, як в українській мові
 • Оо — МФА: [o], близький до українського /о/ (МФА: [?])
 • Уу — /у/, як в українській мові
 • Ыы — МФА:
org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%90">[?], близький до українського /и/ (МФА: [?])
 • Ээ — МФА: [e], близький до українського /е/ (МФА: [?])
 • Голосні записуються, як правило, по фонетичному принципу.

  Приголосні звуки

  • Як і в російській мові, /ц/, /ш/, /ж/ стали твердими в усіх випадках: хлопцы (хлопці), мышы (миші), нажы (ножі). (У м'яке /цй/ утворилося на місці м'якого /тй/: жыццё (життя). )
  • Палатизовані /тй/ та /дй/ перетворюються на відповідні палатизовані африкативи /цй/, /дзй/: цябе (тебе)
  • Після голосних, апострофа, літери ў, розділового м'якого знаку та на початку деяких слів і позначає гуки /йі/: Украіна – Укра/йі/на, вераб'і – вераб/йі/, салаўі – салаў/йі/, іней – /йі/ней.

  літера

  назва

  Звучання в українській мові та коментарі

  білоруською

  українською

  Аа

  А

  А

  А

  Бб

  Бэ

  Бе

  Б

  Вв

  Вэ

  Ве

  В

  Гг

  Гэ

  Ге

  Г

  Дд

  Дэ

  Де

  Д

  Ее

  Е

  Є

  Є

  Ёё

  Ё

   

  Йо

  Жж

  Жэ

  Же

  Ж

  Зз

  Зэ

  Зе

  З

  Іі

  І

  І

  І

  Йй

  і нескладовае

  Йот

  Й

  Кк

  Ка

  Ка

  К

  Лл

  Эл

  Ел

  Л

  Мм

  Эм

  Ем

  М

  Нн

  Эн

  Ен

  Н

  Оо

  О

  О

  О

  Пп

  Пэ

  Пе

  П

  Рр

  Эр

  Ер

  Р

  Сс

  Эс

  Ес

  С

  Тт

  Тэ

  Те

  Т

  Уу

  У

  У

  У

  Ўў

  у нескладовае

   

  Як В наприкінці складу,

  наприклад [воўк], чи ж як англійське "W"

  Фф

  Эф

  Еф

  Ф

  Хх

  Ха

  Ха

  Х

  1 2 3 4 5

  Похожие работы