Биофизика

фізичні умови та стимули для компенсації чи посилення дії періодичних умов природніх чи штучних джерел впливу;

- екологічна гео-біофізика - дослідження, класифікація біофізичних аномалій геофізичного та антропогенного походження, контроль та запобігання і профілактики їх негативного впливу;

- біофізичні продуктивні технології - біонічний, нанотехнологічний, фармакологічний, харчовий чи біопродуктивний напрямки(променеві, магнітні, та інші чинники, отримуючи біогаз, рідке біопальне чи технічні розчинники та масла, селективні та конструкційні матеріали, тощо).


Література

  1. ВАК України. Паспорт спеціальності.
  2. Українська радянська енциклопедія / За ред. М. Бажана. — 2-ге вид. — К., 1974—1985.
  3. Андреев Ю. Н.Дзюбенко М. С. Физика в современной медицине. Л., 1953;
  4. Воронцов Д. С. Раздражительность и возбуждение как обтцие свойства живых образований. «Наукові записки науково-дослідного інституту фізіології тварин КДУ», 1947, т. 2, в. 2:
  5. Лазарев П. П. Современные проблеми биофизики. М.—Л., 1945;
  6. Чаговец В. Ю. Избранные труды. К., 1957.

 

 

1 2 3

Похожие работы