Богдан-Игорь Антоныч

– 2003 – № 6.

5. Новикова М. «Міфосвіт Антонича» // Сучасність. – 1992. – № 9.

6. Мовчан Р.В. та інші. Українська література, 11 клас: Підручник для середньої загальноосвітньої школи. – Київ-Ірпень: Перун, 1999.

7. Антонич Б.-І. Велика гармонія (Модерні стична поезія ХХ століття). – К.: Веселка, 2003.

8. Антонич Б.-І. На другому березі: Романи, поезії, есе // Сучасність. – 1992. – № 9.

9. Весни розспіваної князь: Слово про Антонича. – Львів: Каменяр, 1989.

10. Логвиненко Н. Український образ світу в творчості Б.-І.Антонича  // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 8.

11. Ільницький М. Незнищенність поезії // Антонич Б.-І. Поезії. – К.: Рад. Письменник, 1989.

12. Гординський С. Богдан-Ігор Антонич: його життя і творчість // Антонич Б.-І. Зібрані твори. Зредагували С. Городянський і Б.Рубчак. – Нью-Йорк, Вінніпег: слово, 1967.

13. Жулінський М. Богдан-Ігор Антонич // Із забуття – в безсмертя. – К.: Дніпро, 1990.

14. Стефановська Л.  Антонич. Антиномії. – Київ: Критика, 2006.

15. Махно В. Художній світ Б.-І. Антонича. – Тернопіль, 1998.

16. Ільницький М. Богдан-Ігор Антонич: Нарис життя і творчості. – К.: Рад. Письменник, 1991.

17. Ільницький Д. Літературознавчі погляди Б.-І. Антонича // Слово і час. – 2006. – № 12.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы