Бюджетное планирование

ПЛАН 

1. Економічний зміст необхідність і значення бюджетного планування

2. Завдання, принципи і методи бюджетного планування

3. Удосконалення системи бюджетного планування в період становлення ринкової економіки

Висновки

Список використаної літератури 


  1. Економічний зміст необхідність і значення бюджетного планування

 Ринкова економіка за усього розмаїття її моделей характеризується соціально-орієнтованим господарством, яке доповнюється державним регулюванням. Значну роль як у самій структурі ринкових відносин, так і у механізмі їхнього регулювання з боку держави відіграє державний бюджет. Він – невід’ємна частка ринкових відносин і водночас є важливим інструментом реалізації державної політики. Тому важливо усвідомити природу державного бюджету, особливості його формування та функціонування, способи використання в інтересах ефективного розвитку суспільного виробництва.

 Державний бюджет як одна з ланок фінансової системи України є економічною категорією і відображає грошові відносини, які виникають між державою, з одного боку, і підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і фізичними особами –з іншого, з приводу утворення централізованого фонду грошових коштів держави і його використання на розширене відтворення, підвищення рівня життя і задоволення інших потреб. Завдяки бюджету відповідно до Конституції України держава повинна мати можливості зосередити фінансові ресурси на важливих ділянках економічного та соціального розвитку

 З економічної точки зору бюджетний механізм – це сукупність певних видів бюджетних відносин, специфічних методів мобілізації та використання бюджетних коштів. Бюджетний механізм повинен бути реальним втіленням основ бюджетної політики, відображати певну спрямованість бюджетних відносин та вирішення економічних і соціальних завдань на певному етапі розвитку держави.

 Бюджетний механізм повинен мати низку важелів, за допомогою яких держава здійснювала б розподільчі і перерозподільчі функції. За умов переходу до ринку ці важелі повинні бути систематизовані в якості тих чи інших підсистем бюджетного механізму, які б включали в себе: розробку законодавчих та інших нормативних документів, що стосуються бюджету, бюджетного планування, регулювання, нормування, фінансування, внутрішнього розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, економічного стимулювання, економічного санкціонування, бюджетну звітність, бюджетний контроль тощо.

 Тому головними завданнями бюджетної політики України за умов поглиблення ринкових реформ є;

-  призупинення спаду виробництва;

-  забезпечення фінансової стабілізації. Для цього треба насамперед здійснити невідкладені заходи зі зміцнення грошового обігу, як підґрунтя для успішних економічних реформ. Лише за умов стійкого і добре організованого грошового обігу можна реалізувати взаємозв’язки між усіма учасниками та складовими господарського механізму;

-  стимулювання інвестиційної активності, намагання збільшення частки фонду, нагромадження в усьому обсязі національного доходу;

-  зменшення непродуктивних витрат бюджету на державні дотації окремим галузям матеріального виробництва;

-  зміцнення доходної частини бюджету за рахунок удосконалення системи оподаткування і зміцнення контролю за повнотою сплати податків;

-  створення системи дієвого фінансового контролю за ефективним і цілеспрямованим використанням державних видатків;

-  посилення контролю за обсягом державного боргу.

 Державний бюджет – це надзвичайно складне і чутливе соціально-економічне явище, що є головною ланкою фінансової системи держави. Вона опосередковує

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы