Числительное

План

Відмінювання числівників.  

Синонімія числівників.  

Сполучення числівників з іменниками.  

Список використаної літератури.  


Відмінювання числівників

За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на кількісні і порядкові. Кількісні числівники відповідають на питання скільки! Вони означають назви абстрактних чисел чи кількість предметів. Кількісні числівники поділяються на власне кількісні (п'ять, сто), збірні (двоє, шестеро), дробові (одна п'ята, двішостих), неозначено-кількісні (чимало, декілька, багато).

Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі або місце предмета в ряду однорідних. Вони відповідають на питання котрий! котра! котре!

За будовою числівники поділяються на прості, складні і складені. Прості числівники складаються з однієї основи (шість, шостий, шестеро), складні — з двох і більше основ (тринадцять, п'ятсот, сто-двадцятип'ятитисячний), а складені — з кількох слів (сто два, сто другий).

І. Відмінювання кількісних числівників

За нормами української літературної мови відмінюються всі розряди числівників. Поширеними помилками усного мовлення є вживання ненормативних форм числівників, неповне відмінювання складених і складних числівників. Розглянемо основні правила відмінювання числівників.

1.   Числівник один (одне (-о), одна, одні) відмінюється так:

н.

(скільки?)

один — одне (

-0)

одна

одні

р.

(скількох?)

одного

 

однієї (-ої)

одних

д.

(скільком?)

одному

 

одній

одним

3. =

= Н. або Р.

одне (-о)

 

одну

= Н. або Р

0.

(скількома?)

одним

 

однією (-ою)

одними

м.

(на скількох?)

(на) одному (ім)

(на) одній

(на) одних

Форми середнього роду одно і одне є паралельними, але одне — це частіше вживана форма. Вживання форми одно в науковому й офіційно-діловому стилях не допускається.

2. Числівники два (дві), три, чотири відмінюються так:

Н.     два — дві

Р.      двох

Д.     двом

З. = Н. або Р.

О.     двома М.    (на) двох три трьох трьом =Н. або Р. трьома (на) трьох чотири чотирьох чотирьом =Н. або Р. чотирма (на) чотирьох

3. Числівники п'ять — десять, числівники на -дцять і на -десят у

непрямих відмінках мають паралельні (стилістично нейтральні) форми і відмінюються за таким зразком:

десять

Н. Р.

Д. з. о.

п'яти (п'ятьох) п'яти (п'ятьом) п'ять або п'ятьох п'ятьма

1 2 3 4 5 6

Похожие работы