Ценности социальной работы

Цінності соціальної роботи 

 Цінність – стійке уявлення, переконання про людей, їх цілі, способи досягнення їх та бажані установи життя; духовне формоутворення, що існує через моральні та естетичні категорії, теоретичні системи, утопічні образи, суспільні ідеали і є критерієм оцінки дійсності людиною та джерела смислоутворювальної основи людського діяння.  

 Ціннісна орієнтація – певна сукупність ієрархічно пов’язаних між собою цінностей, яка задає людині спрямованість її життєдіяльності. Ціннісні орієнтації – спосіб визначеної диференціації об’єктів індивідом за їхньою значимістю; ідеологічні, політичні, моральні, естетичні та інші оцінювання конкретним суб’єктом навколишньої дійсності й орієнтація в ній. Ціннісні орієнтації не задаються ззовні, а є результатом і передумовою діяльності конкретної людини.

 Цінністю соціальної роботи як професійної діяльності є провідна потреба – служити своєю професією на благо оточуючих, яка орієнтує професійно-особистісну активність соціального працівника у досягненні гуманної мети.

 Цінності виступають основою моральних норм, етичних принципів, на яких ґрунтується соціальна робота. Дія соціального працівника має на меті максимально можливе досягнення суспільних ідеалів.  

 Серед цінностей соціальної роботи передусім виділяють:

 – повага особистості клієнта та визнання самоцінності кожного індивіда;

 – прийняття клієнта таким, яким він є;

 – неосудливе ставлення до клієнта;

 – повага права клієнта на самовизначення;

 – повага довір'я клієнта;

 – віра у людську здатність до зміни, зростання і покращення;

 – вміння розуміти соціальну природу людини як унікального створіння, яке, однак, залежить від інших людей для здійснення своєї унікальності;

 – індивідуальний підхід до клієнта;

 – повага конфіденційності;

 – емпатія;

 – емоційна відвертість і контрольоване прилучення, тобто вміння досягати емоційного зв'язку з клієнтом, але при цьому контролювати себе;

 – професійний розвиток;

 – зобов'язання працювати в інтересах клієнта;

 – прагнення до соціальної справедливості та інші.

 Перелік цінностей соціальної роботи можна продовжувати. При цьому список не буде суперечливим

 Дилема (з грец. двічі і засновок) - переносно: необхідність вибору між двома можливостями. У логіці - це судження, де предмету приписуються дві ознаки, які є протиріччями, і виключають можливість третього.

 Говорячи, що в житті виникла дилема, маємо на увазі ситуацію, коли людина опиняється перед необхідністю вибору між двома однаковими можливостями. Іншими словами, дилемою називається становище, при якому вибір однієї з двох протилежних можливостей однаково складний. Для усвідомлення людиною дилеми необхідна наявність двох рівноцінних (однаково вигідних) для неї альтернатив. У іншому випадку ситуація буде складною, але не дилемою.

 Етична дилема – це ситуація, в якій соціальний працівник у своїй рольовій позиції не може одночасно реалізувати етичні зобов’язання перед двома учасниками процесу без порушення етичної прихильності до одного або іншого.

 Етична дилема у соціальній роботі відрізняється від дилем, що виникають поза професійною діяльністю. Однак і тут дилемою є ситуація, у якій необхідно зробити вибір між двома рівноцінними можливостями. Необхідність вибору визначається тим, що суб'єкти,

1 2

Похожие работы