ДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНВЕНЦИЙ И СОГЛАШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

 ЗМІСТ


1. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. ПОНЯТТЯ КОНВЕНЦІЇ, РЕКОМЕНДАЦІЇ, УГОДИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
2. ЗАКОН УКРАІНИ „ПРО МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ УКРАІНИ”
3. ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ ТА УГОДИ, ДО ЯКИХ ПРИЄДНАЛАСЯ УКРАЇНА МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО — це галузь права (сукупність юридичних принципів і норм), яка регулює відноси­ни між державами, міждержавними організаціями, державоподібними утвореннями, націями, що борються за незалежність та іншими суб’єктами міжнародного права (міжнародні відносини).
ПРЕДМЕТОМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА (предметом міжнародно-правового регулювання) є міжнародні (у широкому розумінні слова) відносини.
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (у широкому розумінні слова) – це і двосторонні або багатосторонні відносини між державами, і різні види відносин між державами, міжнародними, міжурядовими організаціями і державоподібними утвореннями.
СУБ’ЄКТАМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА є особи спроможні брати участь у відносинах, що регулюються міжнародно-правовими нормами і здатні до самостійних міжнародних дій, включаючи створення погоджених міжнародно-правових норм, до незалежного здійснення прав та обов’язків, установлених цими нормами.
У сучасній доктрині міжнародного права традиційні суб’єкти міжнародного права прийнято поділяти на дві категорії: основні (первинні) та похідні (вторинні). До категорії основних (первинних) суб’єктів міжнародного права відносять держави, що володіють державним суверенітетом і набувають на підставі свого виникнення (утворення) міжнародної правосуб’єктності. Категорію похідних (вторинних) суб’єктів міжнародного права становлять міжнародні міжурядові організації і державоподібні утворення. Під державоподібними утвореннями розуміють особливі, історично сформовані політико-релігійні або політико-регіональні одиниці (Ватикан, мальтійський орден та ін

).
Нетрадиційними суб’єктами міжнародного права є міжнародні неурядові організації, міжнародні господарські об’єднання, суб’єкти федерацій (при наданні їм певних повноважень конституцією федерації) та фізичні особи, поведінка яких регулюється безпосередньо міжнародним правопорядком (останнє на цей час є спірним).
Міжнародне публ­ічне право є сферою політики. Основними суб'єктами цієї галузі права є носії вла­ди (держави). Вони, зокрема, оголошують війну і мир, змінюють державні кордо­ни, приймають до громадянства іноземців, подають один одному допомогу або, навпаки, "перекривають кисень".
ОБ’ЄКТОМ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВІДНОСИН є все те, з приводу чого суб’єкти міжнародного права вступають у правовідносини на основі принципів і норм міжнародного права.
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО – це галузь права, що регулює міжна­родні невладні відносини, ускладнені іноземним елементом. Міжнародне приватне право стосується цивільно-правових відносин передусім між організаціями і громадянами (особами без громадянства) різних країн. Міжнародного приватного права не буває без іноземного елемента (наприклад, громадянин іноземної держави, особа без громадянства, іноземна організація, іноземна держава). Предметом регулювання у міжнародному приватному праві є відносини цивільно-правового характеру. Майнові, трудові, сімейні, спадкові, економічні, господарські, науково-технічні, культурні, освітні та інші відносини виникають у міжнародному житті з участю осіб різної державної належності. Такі відносини невладні, неполітичні і не потребують застосування силових засобів.

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные