Демографические проблемы и возможности биосферы

Демографічні проблеми і можливості біосфери

В XX столітті навколишнє середовище нашої планети неухильно погіршується внаслідок антропогенного впливу Люди вже не спроможні адаптуватися до цих швидких глобальних змін. Крім того, постала проблеми демографічного вибуху і обмеженості природних ресурсів та життєвого простору земної кулі.

Існує багато свідчень локальних, регіональних та глобальних змін в біосфері. Одним з найважливіших показників них змін с зростання і соціаліза­ція населення.

Протягом останніх 150 років населення Землі зростає дуже швидкими темпами. Про це свідчать факти, адже на початку нашого літочислення кількість населення Землі сягала 250 млн. осіб. Тільки близько 1830 рою вона досягла 1 млрд. осіб, у ІКУО рот вона становила 1,6 млрд. Однак у 193" році па Землі було вже більше 2 млрд. осіб, а через ЗО років (у 1960 р. ) досягла 5 млрд. і вже через 15 років (1975) - 4 млрд. осіб.

Наприкінці 1999 року чисельність населення планети сягнула 6 млрд. чол. , а у першій половині XXI ст

, за передбаченням футурологів, наблизить­ся до 11 млрд. осіб (табл. 2 1, рис 2 1)

Отже, щорічно чисельність людей на Землі зростає, д природні ресурси, за допомогою яких можна забезпечити життя нього населення, підвищити його якість, катастрофічне зменшуються. Невпинно збільшується кількість бідних І знедолених у світі, незважаючи па темп» розвитку економіки, відбувається катастрофічне виснаження всіх природних ресурсів.

Таблиця 2. 1.   Чисельність населення земної кулі і споживання зв'язаного азоту згідно з приблизними підрахунками В. Н. Кудеярова (за В. А. Ковдою, 1975)

Роки

Населення, млн. осіб

Споживання білкового азоту

5000 р. до н. е.

30

0,15

0

230

М5

1000

305

1,50

1650

550

2,75

1800

952

4,75

1850

-1247

6,23

1900

1656

8,28

1950

24Й5

12,42

1960

2982

14,91        

1965

3289

16,44

1970

3635

18,17

1980

4456

22,3

1990

5438

27,2

2000

6495

32,5

Примітка. За річну норму споживання азоту на одну особу взято 5 кг (включа­ючи харчовий білок та одяг).

Нині суспільство неспроможне вирішувати не лише глобальні, але й регіональні екологічні й соціальні проблеми

Провідні вчені світу вважають, що головними заходами, які допоможуть зберегти нашу цивілізацію та біосферу, с відродження та збереження розмаї­ття природи й біоугруповань

1 2 3 4

Похожие работы