Демографическое прогнозирование

до 2026 р. в містах стане істотно вищим, ніж у селах. Відповідно неминуче зростатимуть рівні навантаження населення працездатного віку, що викликатиме низку соціально-економічних проблем, які вимагатимуть посиленої уваги органів влади.

Список літератури 

  1. Горячеє П Й Клинико-психопатологическии анализ состояния осужденньїх женщин, больньтх наркоманиеи, й оценка нервнопсихического развития их потомства Автореф дис   канд мед наук — Одесса, 1995
  2. Стіицкий В Н Наркомания. современньїе представлення//Журн практ врача —1996 —№4.—С 23-25
  3. Шипилов Ю А Течение опиинои наркомании у женщин//Вопр. наркологии —1991 —№2.—С 19-21
1 2 3 4

Похожие работы