Государство как участник электронной коммерции

на інший сервер. У разі надання посередницьких послуг при комунікаціях між урядом і громадянами виникають також політичні та етичні питання — забезпечення секретності інформації, що передається, регулювання доступу провайдерів до приватної інформації громадян, залежність держави від приват­них компаній, деякі з яких цілком можуть перейти у власність іноземних інвесторів.

Література

  1. Береза А. М. та ін. Електронна комерція: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 236 с.
  2. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1998. — 256 с. Ефимова О. Средства workflow в рамках общей концепции управления предприятия. — www.cbit.kiev.ua/Docs/wf_line.html. Козье Д. Электронная коммерция: Пер. с англ. — М.: Русская редакция, 1999. — 272 с.
  3. Матеріали сайтів http://www.aspbusiness.ru/, http://www.emoney.ru/, http://www.enterworks.com/.
  4. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 239 с.
1 2 3 4