Детская общественная организация

збереження масової дитячої організації, різноманітної, різнорівневої, відкритої для всіх дітей і дорослих, з власними кадрами, власною базою. Запорукою існування повноцінних громадських дитячих організацій є державна підтримка. У 90-х роках ХХ століття,

відмовившись від монополії на діяльність громадських об'єднань, у тому числі і дитячих, Українська держава створила умови розвитку демократичних перетворень у громадському житті, наприкінці 90-х значно погіршила підтримку їх існування, тим самим почала втрачати один з найважливіших інститутів виконання своїх виховних функцій. Завданням соціальних інститутів різного цілеспрямування є виховання, формування позитивного соціального досвіду юного громадянина. Як свідчить світовий досвід, саме з цією задачею найефективніше справляються дитячі громадські формування. На сучасному етапі розвитку ФДО України вбачає актуальним визначення принципових напрямків своєї діяльності, що дозволяють будувати взаємовідносини з державою, громадськістю по-новому, обираючи за головне формування власних, спільних програм, проектів, що передбачають перш за все соціально-педагогічні функції, що спрогнозують та забезпечать подальший розвиток суспільства.

Сучасність проблематики дитячого об'єднання проявляється в соціальному, психологічному та педагогічному аспектах.

Соціальний аспект

потреба сучасного суспільства організаційно сформувати соціальну активність підростаючого покоління, залучити його, використовуючи різноманітні форми громадських об'єднань, в оволодіння соціальними ролями та положеннями, не тільки для збагачення досвідом взаємодії з людьми, але і реалізації можливостей лідерського, творчого потенціалу дітей. Суспільство зацікавлене у захисті прав та інтересів дітей, забезпеченні їх реалізації через програми дитячих громадських організацій

Психологічний аспект

сучасна дитяча громадська організація стала своєрідним шляхом пошуку дитиною своєї ідентичності, своїх переживань, пошуків себе серед однолітків, спільноцтва, довіри у соціальних відносинах. Особиста зацікавленість дитини вільна від диктату, вибір дитиною способів виконання своїх обов'язків перед друзями, організацією, суспільством

Педагогічний аспект

дитяче громадське об'єднання по своїй суті є організованою системою виховного впливу однолітків один на одного. Виховання дитини здійснюється колективним суб'єктом – первинним громадським дитячим колективом

Дитяча організація є посередником між світом дитинства та світом дорослих, створює умови для гармонізації досвіду особистих і колективних відносин

Найголовніша ознака дитячої громадської структури ФДО України – самоврядування, яке сприяє розвитку демократичної культури, формує навики громадського спілкування та діяльності, сприяє вихованню громадянських, патріотичних якостей дитини, відчуття причетності до людських проблем. Дорослі, які є членами дитячих громадських організацій, доповнюють зміст їх діяльності суспільним, громадським, виховним змістом, звучанням. На рівних, партнерських засадах вони допомагають дітям оволодіти соціальним досвідом, навчитись обирати адекватні засоби взаємодії зі світом, формувати систему світогляду, вибору цінних життєвих орієнтацій.

Діти і дорослі знаходяться поряд, беруть на себе відповідальність за спільну справу, спілкуючись, допомагають один одному знаходити шлях до цікавого і корисного. Дорослі передають в ігровій формі свій досвід, свої вміння дітям, тим самим створюють цікаву систему подачі додаткових до шкільних знань, навиків орієнтації у життєвому просторі.

Починаючи свій розвиток у громадському дитячому русі, ФДО України визначає сучасне розуміння піонерства, як значної частини дитячого громадського руху в Україні.

Зазначимо, що мова йде про піонерську ідею, закладену СПОУ.

Піонерство – це ідеологія дитячої організації, ідеологія добрих і корисних справ, особистої першості дитини, корисність людям, державі.

Піонерство – це система ритуалів, символів (лінійка, збір, галстук, значок, прапор, вимпел організації).

Піонерство – це об'єднання дітей і дорослих без соціальних, національних, регіональних цензів.

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы