Детская общественная организация

style="font-size: Піонерство (для необізнаних у сучасному дитячому русі або ж політизованих кіл) – це стереотип дитячої політичної організації в структурі ідеологічного виховання колишнього СРСР.

Дитячі громадські організації, що стали спадкоємцями піонерських організацій, обрали для себе шлях оновлення, відмовились від диктатури дорослих, від однакових поглядів та думок, від обговорення у різних формах своїх товаришів, їх вчинків. Дитячі організації перестали бути організаціями управління дітьми, перетворились в об'єднання рівних, зацікавлених у корисних для себе та оточуючих справах, залишили традиції турботи про молодших та людей, які потребують допомоги, милосердя. Гра, змагання, романтика притаманні дитячим громадським осередкам сьогодні. Вважаємо, не можливо класифікувати справи організацій-членів ФДО України на піонерські та “непіонерські”.

Ідеологія дитячого об'єднання ФДО України базується на загальнолюдських цінностях, орієнтирах честі, добра, справедливості. ЇЇ політика передбачає захист прав та інтересів дітей у державі, створення умов для їх творчого зростання, орієнтації у реальному життєвому просторі.

Тож об'єднання піонерських та дитячих громадських спілок, організацій у ФДО України – безконфліктне.

Різнокольорова парасолька об'єднала дитячі формування, вхід до яких відкрито для всіх дітей України без будь-яких цензів та заборон.

ФДО України – можливість об'єднання на рівних засадах найрізноманітніших за структурами, програмами, принципами управління, членським устроєм самостійних місцевих, всеукраїнських дитячих громадських структур, діяльність яких не суперечить діючому законодавству. Об'єднання на основі програмної діяльності, побудованої на принципах загальнолюдських цінностей, додатної “Я-концепції”, участі у виховному процесі юних громадян України.                               

Можливість об'єднання в лавах ФДО України різноманітних громадських дитячих організацій підтверджує ефективний шлях оновлення змісту діяльності організацій з врахуванням їх досвіду, традицій, місцевих реалій та створення програм, проектів, що об'єднують всі чи деякі організації.

Метою діяльності ФДО України вбачається:

  • організація пізнавальної, практичної, розвиваючої, соціально-громадської діяльності дитини у вільний від навчання та побутово-виховного родинного часу;
  • участь дитячого громадського об'єднання у виховному процесі здорової, всебічно розвинутої особистості дитини;
  • захист прав та інтересів членів ФДО України в державі;
  • представницька функція в Україні, ініціювання на державному рівні прийняття законодавчих, виконавчих актів з проблем дитинства, виховання;
  • створення системи науково-методичного забезпечення розвитку дитячого громадського руху в Україні;
  • формування кадрового інституту громадського дитячого об'єднання, створення кадрово-методичних ресурс-центрів дитячого громадського руху;
  • створення індустрії дитячого громадського об'єднання (освітні заклади, таборування, туризм, видавництво, виробництво символіки, атрибутики, нерухомість, транспорт, концертна діяльність тощо);
    • · міжнародна діяльність

Що є запорукою успіху діяльності дитячого громадського об'єднання сьогодні? По-перше, дорослі, які, розуміючи проблеми дітей, створюють громадські дитячі колективи, працюють з ними; по-друге, наявність соціально значимих програм, проектів, виховання підростаючого покоління через гру, конкурсність, формування громадського дитячого самоврядування, створення умов розвитку дитячих здібностей, надання додаткових знань, умінь; по-третє, державна підтримка діяльності дитячої громадської спільноти; по-четверте, дозвіл батьків на участь їх дітей у діяльності громадського дитячого гурту; по-п'яте, науково-педагогічне, методичне забезпечення; по-шосте, власна база діяльності, економічне забезпечення; по-сьоме, власні, співзасновані засоби масової інформації.

Орієнтири розвитку ФДО України

Організаційна структура

об'єднання самостійних місцевих громадських дитячих організацій, спілок, інших формувань з метою спільної програмної діяльності, вирішення питань розвитку дитячого громадського руху, захисту інтересів дитячих громадських об'єднань, посилення пріоритетності місцевих дитячих організацій, спілок.

Національна рада

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы