Детская общественная организация

дитячих організацій України і місцеві дитячі 

громадські формування–члени ФДО України

діють на принципах партнерства за спільними програмами, проектами;

представляють інтереси ФДО України відповідно на всеукраїнському та місцевих рівнях;

всі члени ФДО України мають рівні організаційні можливості.

Зміст програмної діяльності

виховний, розвиваючий аспект всіх програмних заходів;

створення умов для отримання додаткових інформаційних, наукових, практичних, громадянських знань дітьми, що є членами організацій ФДО України;

залучення до програмних заходів ФДО України дітей різноманітних соціальних, національних прошарків населення України;

розвиток дитячого самоврядування як уроків громадської свідомості, соціально-громадської активності, культури спілкування, формування сучасних молодих лідерів;

пріоритетність ігрових форм роботи з дітьми;

визнання та використання досвіду, традицій, особливостей діяльності місцевих, всеукраїнських, міжнародних дитячих громадських формувань, створення всеукраїнських, регіональних програм, проектів, участь в міжнародних;

використання принципів колективної творчої діяльності;

розробка власних, спільних з зацікавленими державними, громадськими структурами довгострокових соціально, педагогічно цінних програм, проектів, які не дублюють діяльність державних, громадських інститутів. 

Науково-методична база

створення власного науково-методичного центру шляхом залучення фахівців з місцевих дитячих громадських формувань, існуючих педагогічних, методичних центрів, відділень;

підготовка на існуючій базі організаторів, методистів, науковців, використовуючи спільні програми підготовки кадрів з провідними науково-педагогічними інститутами в Україні та за її межами;

проведення практичних, наукових конференцій, семінарів для організаторів дитячих громадських колективів;

випуск циклу методичних збірників, довідників, дайджестів з питань діяльності дитячих громадських об'єднань;

проведення конкурсів проектів діяльності громадських дитячих об'єднань. 

Кадрове забезпечення

формування власної кадрової основи шляхом залучення до діяльності дитячих організацій педагогів, батьків, творчої інтелігенції, надання максимальної інформації про діяльність сучасної дитячої організації;

ініціювання відродження руху педагогічних загонів вищих, спеціальних педагогічних учбових закладів, подальше використання досвіду загонівців як організаторів дитячого руху;

залучення до діяльності місцевих дитячих організацій студентів, що працювали у Дитячому центрі “Молода гвардія” на посаді педагогів-організаторів;

впровадження постійно діючого семінару-тренінгу організаторів дитячих громадських формувань;

залучення до реалізації програм ФДО України фахівців різних галузей виховання.

Дитячий центр “Молода гвардія” як пріоритетна база

створення умов для проведення програмних заходів ФДО України (всеукраїнських, регіональних, місцевих);

створення науково-методичного комплексу забезпечення реалізації програм ФДО України;

формування кадрової бази дитячого громадського об'єднання;

розробка комплексної системи роботи з дітьми під час перебування у дитячому центрі;

ініціювання створення об'єднання дитячих оздоровчих, тематичних закладів, які працюють за програмами таборування ФДО України, її членів;

створення системи економічної підтримки ФДО України через заснування прибуткових підприємств з функціями забезпечення розвитку різноманітних форм діяльності дитячих громадських формувань.

Економічне забезпечення

створення, співзаснування прибуткових підприємств;

залучення джерел фінансування організацій, установ, підприємств – співзасновників програм, проектів;

добровільні внески, відрахування, спонсорська допомога установ, організацій;

цільові батьківські внески на проведення програмних заходів;

винаходження можливості фінансування через цільові проекти, програми українських, міжнародних структур;

членські внески.

Інформація, пропаганда

випуск інформаційно-методичного бюлетеня НР ДОУ „Лелеченя”;

співпраця з радіопередачами, студіями Національної радіомовної компанії України;

співпраця з редакціями Національного телебачення, телеканалами з метою створення спільних програм для дітей;

подача інформаційних матеріалів до засобів масової інформації, що

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы