Деятельность Интернет-биржи промышленной собственности

ресурсів, що надаються клієнту;

− необхідні для виконання послуг дані (матеріали), які надаються Біржі клієнтом;

− форми представлення результатів робіт, виконуваних Біржею;

− вартість послуг, визначених в договорі, або методи її розрахунків на основі діючих тарифів;

− порядок розрахунків клієнта з біржею.

Слід особливо зазначити, що всі результати робіт, які виконуються на біржі, вирішальною мірою залежать від достовірності інформації, що аналізується (зокрема й інформації, наданої клієнтом). Однак така інформація Біржею не перевіряється і її повнота та достовірність стовідсотково нею не гарантуються. Тому всі звіти, розрахунки, висновки тощо, які надаються клієнту як результати виконання робіт (послуг), мають суто рекомендаційний характер.

 

Клієнти і відвідувачі

Клієнтами Біржі можуть бути фізичні та юридичні особи, які користуються послугами біржі відповідно до укладених договорів між біржею та клієнтом.

Відвідувачами Біржі можуть бути фізичні та юридичні особи, які “заходять” на сайт з різних причин, зокрема для ознайомлення з інформацією Біржі та її клієнтів, новинами, об’явами та іншою інформацією, розміщеною на сайті. Відвідувачі, що регулярно переглядають інформацію біржі, яка надається безкоштовно, є ймовірними клієнтами біржі.

Потенційних клієнтів Біржі можна умовно розділити на такі узагальнені категорії: “покупець”, “продавець”, “замовник”.

Найбільш ймовірний потенційний покупець – це юридична особа, яка, стаючи клієнтом ІБПВ, має на меті придбання прав на об’єкт промислової власності (ОПВ) або прав на його використання

Пошук ОПВ, впровадження якого, за розрахунками покупця, призведе до поліпшення показників його діяльності (прибуток, вартість акцій, розширення ринків збуту продукції, репутація фірми тощо) є метою діяльності Біржі.

Визначення найбільш ймовірного потенційного продавця ОПВ не таке однозначне, оскільки ним у рівній мірі може бути як фізична так і юридична особа – власник (розпорядник) майнових прав на ОПВ.

Отже, найбільш ймовірним потенційним продавцем на біржі промислової власності може бути:

  • Власник – фізична або юридична особа (власник ОПВ), яка, стаючи клієнтом біржі, має на меті продаж прав на свій ОПВ, прав на його використання або налагодження партнерських стосунків.
  • Заявник – юридична або фізична особа, заявка якої про набуття прав власності щодо ОПВ знаходиться на розгляді у відповідній установі, стаючи клієнтом біржі, має на меті продаж свого статусу щодо ОПВ або налагодження партнерських стосунків;
  • Представник (розпорядник) – юридична або фізична особа, яка представляє власника на підставі законних повноважень і діє від його імені.

Знайдення потенційних покупців або партнерів для цієї категорії клієнтів – мета діяльності Біржі.

До третьої категорії потенціальних клієнтів Біржі умовно належать всі ті особи, юридичні або фізичні, які не відносяться до вже названих категорій.

Слід зазначити, що розподіл клієнтів Біржі на категорії є досить умовним, і в різний час своєї співпраці з Біржею, а може й одночасно, кожний з клієнтів може належати до різних або кількох категорій.

 

Послуги Біржі

Оскільки склад клієнтів Біржі досить різноманітний, перелік її послуг такий, що відповідає потребам кожного з клієнтів незалежно від категорії, до якої він відноситься.

Серед послуг Біржі можна виділити такі основні групи:

  • надання методичної допомоги з питань управління об’єктами промислової власності;
  • надання рекомендацій з питань формування відомостей про ОПВ, які пропонуються клієнтом для розміщення на сторінках Біржі;
  • розміщення на сторінках Біржі інформаційних матеріалів клієнта;
  • надання методичної та практичної допомоги з питань укладання договорів передачі права та ліцензійних договорів;
  • різноплановий моніторинг
1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы